Statistiky o Češích a obezitě nehovoří moc příznivě, co do počtu obézních lidí zaujímáme nelichotivé 9. místo mezi zeměmi EU. Podle posledních údajů ČSÚ je obezitou ohrožena pětina české populace, když se k nim přidají lidé s nadváhou a diabetem druhého typu, bavíme se téměř o polovině obyvatel ČR. A tato čísla bohužel neustále rostou.

Zátěž pro organismus

„Obezita je mnohem větší problém než jen nárůst hmotnosti. Je to souvislá vrstva tuku, která obaluje vnitřní orgány v těle, a významně tak zatěžuje celý, hlavně kardiovaskulární, systém. Způsobuje ale také neurologické problémy, onemocnění ledvin, často ústí v endokrinologické potíže, je hlavní příčinou vzniku diabetu druhého typu, často stojí i za propuknutím rakoviny, a hlavně výrazně zkracuje délku života. Obezita je civilizační nemoc, a tak bychom ji měli vnímat a zodpovědně ji léčit pod dohledem lékaře a nutričního specialisty,“ upozorňuje prof. Vladimír Teplan, DrSc., nefrolog, nutricionista a odborný garant programu Cambridge Weight Plan.

Proč přibíráme na váze?

Hlavní příčiny obezity jsou dvě a na rozvoji onemocnění se podílejí zhruba rovným dílem. Z 50 % je to dědičnost, z druhé poloviny vliv prostředí, ve kterém žijeme. Pokud tedy vaši rodiče či prarodiče byli obézní, máte silný předpoklad, že v kombinaci s nezdravým životním stylem budete mít k obezitě větší sklon.

Nelžeme sami sobě

Mnoho lidí tvrdí, že nadváhou či obezitou trpí, protože mají nemocnou štítnou žlázu. Jenže nemocí, které způsobují obezitu, je ale ve skutečnosti velmi málo, asi 1 %. Nejčastější příčinou obezity je u 90 % lidí nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem, minimum pohybu a stres, který má hodně lidí tendenci řešit »zajídáním«.

Hlavní spouštěče

Příliš kalorická strava – příjem vyššího množství kalorií, než spotřebujeme. Jde hlavně o tuky a sladkosti.

Nevhodné stravovací návyky – patří mezi ně třeba zajídání« stresu, osamělosti, depresí nebo jednoduše jezení z nudy.

Nedostatek pohybu– výdej kalorií je při současném sedavém způsobu života často zcela minimální. Výsledkem bývá kromě nadváhy i únava, špatná kondice, snížená imunita, nevhodné držení těla a s tím související bolesti zad.

Co je nadváha a obezita?

Nadváha a obezita jsou defi novány jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Míra obezity se nejčastěji udává hodnotou BMI (z anglického Body Mass Index). Osoba s BMI 30 a více je považována za obézní. BMI 25 a více znamená nadváhu.

Co je nadváha a obezita?

VIDEO: Váží skoro 350 kilogramů a přeje si být největší ženou světa. Její snoubenec ji v tom podoruje.

Video
délka: 01:41.02

Váží skoro 350 kilogramů a přeje si být největší ženou světa. Její snoubenec ji v tom podoruje Lad Bible