Jeden důchod – dvě podmínky

K získání invalidního důchodu je potřeba splňovat dvě podmínky:

Pokles pracovní schopnosti

Jen nemoc nestačí. Pro získání invalidního důchodu vám musí onemocnění způsobit pokles pracovních schopnosti. To je často individuální. Zatímco třeba u recepční ztráta článku prstu kvalitu práce neovlivní, u špičkového klavíristy je situace jiná.

Doba pojištění

Musíte mít »odpracovaný« určitý počet let, tedy se po určitou dobu účastnit důchodového pojištění (výjimkou je případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání). Kolik let konkrétně potřebujete, se odvíjí od vašeho věku a kdy jste byl uznán invalidním (viz tabulka v grafu).

Jak se důchod vypočítává

Výpočet invalidního důchodu je poměrně složitý. Důchod se skládá ze dvou částí – základní výměry (je stejná pro všechny důchody, letos je to 3550 Kč) a procentní výměry (je individuální a závisí na délce doby pojištění, dosahovaných příjmech a stupni invalidity).

K odpracované době se přičítá i tzv. dopočtená doba (zjednodušeně řečeno doba od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku, kterou by hypoteticky mohl člověk odpracovat, pokud by se nestal invalidním).

Jak na to krok za krokem?

Podání žádosti proberte se svým ošetřujícím lékařem, který zná váš zdravotní stav. 

Objednejte se na oddělení důchodového pojištění na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Objednat se můžete on-line, prostřednictvím objednávkového systému ČSSZ. Podat žádost ale můžete i bez objednání v kterýkoliv úřední den.

Podejte si žádost

Na OSSZ musíte dorazit osobně. Není potřeba předem shánět a vyplňovat žádný formulář, vše se sepisuje až na místě. Pokud si kvůli zdravotnímu stavu nemůžete podat žádost sami, může ji za vás podat rodinný příslušník. Musí mít ale váš souhlas s podáním žádosti a potvrzení lékaře, že vám závažný zdravotní stav neumožňuje žádost podat osobně.

Předožte lékařské zprávy

Na základě vaší žádosti začíná proces posuzování invalidity. Poštou vám dorazí řada »papírů«. Část z nich vyplní váš ošetřující lékař. Vy si připravte lékařské zprávy a nálezy, které považujete za významné a předložte je OSSZ.

Pokud vás OSSZ vyzve k doplňujícím vyšetřením zdravotního stavu (např. u dalších odborných lékařů), musíte je absolvovat. Když odmítnete, může být řízení pozastaveno.

Vyplňte profesní dotazník

Poštou vám zároveň s ostatními formuláři přijde i tzv. profesní dotazník, který obsahuje informace o vaší kvalifikaci, době a druhu vykonávaných zaměstnání. Pečlivě ho vyplňte.

Čekejte na posudek

Posouzení, zda jste invalidní a o jaký stupeň invalidity se jedná, provádí posudkový lékař na OSSZ. Vychází přitom z vašich dodaných zdravotních zpráv a ze zprávy od ošetřujícího lékaře. Na jejich základě vydá posudek o míře poklesu zdravotního stavu. OSSZ ho společně s žádostí posílá vám a na ústředí ČSSZ (tam se rozhoduje o nároku na důchod a jeho výši).

Pokud nesouhlasíte s posouzením zdravotního stavu, počkejte s odvoláním (v důchodových věcech se odvolání nazývá námitky) do okamžiku, až vám bude doručeno rozhodnutí ČSSZ. 

Počkejte na rozhodnutí

Informaci o invalidním důchodu dostanete v doporučeném dopise od ČSSZ. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou je tzv. osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly pro důchod započítány.

Pokud jste invalidní důchod nedostali, dostanete rozhodnutí o zamítnutí žádosti, kde budou důvody zamítnutí specifikovány (nejste uznán invalidní nebo jste nezískal potřebnou dobu pojištění).

„Sputnik V nikdo v Česku neblokuje. Čínská vakcína nyní nemá význam,“ vyvrací Zemanova slova expert.

Video
délka: 29:14.08
Video se připravuje ...

„Sputnik V nikdo v Česku neblokuje. Čínská vakcína nyní nemá význam,“ vyvrací Zemanova slova expert Markéta Volfová, Lukáš Červený

Spočítejte si věk odchodu do důchodu >>>