Termín pro podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží. Vyplnit a odevzdat růžový formulář musejí nejen živnostníci a podnikatelé, ale i někteří důchodci, studenti a zaměstnanci.

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musíte nejčastěji podat, když:

● vaše roční příjmy přesáhly 15 000 Kč

● jste sice zaměstnanec, ale máte současně příjmy od více zaměstnavatelů

● během roku jste pracovali pro víc zaměstnavatelů a u některého jste nepodepsali růžové »prohlášení poplatníka k dani«

● jste sice zaměstnanci, ale máte i další příjmy vyšší než 6000 Kč (např. za pronájem…)

● předčasně jste ukončili smlouvu o soukromém životním pojištění nebo penzijním připojištění se státním přípěvkem.

Sežeňte si potvrzení

Pro uplatnění většiny slev musíte mít příslušné potvrzení. Posílá ho penzijní společnost, pojišťovna, banka nebo stavební spořitelna. Pokud nic nepřišlo, podívejte se na svůj on-line klientský účet, případně zavolejte na infolinku příslušné společnosti. Bez příslušného potvrzení slevu nezískáte. Automaticky totiž vzniká nárok jen na slevu na poplatníka.

Zdanění podle pásem

Letošní novinkou jsou dvě daňová pásma:

➤ 15% daň – odvádí se do daňového základu ve výši 1 701 168 Kč

➤ 23% daň – odvádí se z daňového základu nad 1 701 168 Kč

Vyšší sazbě podléhají všechny zdanitelné příjmy. „Změna u daňových pásem se negativně dotkne zejména lidí s vysokými zdanitelnými pasivními příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních příjmů,“ doplňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Slevy na dani: Odečtěte víc než vloni

Základ daně je každoročně možné snížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Letošní rok přinesl několik novinek:

Sleva na poplatníka

Základní daňovou slevou je sleva na poplatníka, která je letos o 3000 Kč vyšší než vloni. Nemusí se nijak prokazovat. „Sleva na poplatníka se uplatní vždy v částce 27 840 korun, i když výdělečná činnost trvala několik měsíců nebo daňové přiznání podává například starobní důchodce,“ vysvětluje Ivanco. 

Sleva na dítě

Vyšší je letos daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na první dítě je to 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí dítě 27 840 Kč. Na děti ZTP/P je zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Zvýhodnění může uplatnit jen jeden z rodičů.

Školkovné

Výhodnou změnou je zvýšení maximální slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné). Je možné odečíst 15 200 Kč na každé dítě.  Nárok na slevu máte jen ve výši skutečně zaplacené částky.

Zastavená exekuce

Novinkou je sleva na zastavenou exekuci. Pokud zastavená pohledávka nepřesáhla 1500 Kč bez příslušenství (exekuce vedená k 1. lednu 2022 déle než tři roky), je možné získat slevu ve výši 30 %. 

»Chudý« manžel nebo manželka

Jednou ročně můžete daňový základ snížit o příjem »nemajetné« manželky nebo manžela. Sleva je 24 840 Kč, pokud manželka (manžel) nemá vlastní roční příjem přesahující 68 000 Kč. V případě, že má průkaz ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49 680 Kč.  Slevu je možné využít pouze za měsíce, kdy na ně vznikl nárok, nikoli automaticky za kalendářní rok.

Dalšími slevami jsou např. sleva na invaliditu, sleva pro držitele průkazu ZTP/P, sleva na studenta atd.

Daňový kalendář a důležité termíny
Autor: archiv Blesku

Fotogalerie
3 fotografie

Nejdůležitější daňové novinky roku 2022

Video
Video se připravuje ...

Nejdůležitější daňové novinky roku 2022 Videohub