Řešení se jmenuje modernizace zdroje tepla. V kombinaci s důvěryhodným dodavatelem energií, který účtuje férové ceny, je přitom možné oproti předchozím topným sezonám i ušetřit v množství spotřebované energie. „Celá řada domácností a bytových domů stále používá dnes již nevyhovující kotle. Zároveň mnoho z nich neřeší výši spotřeby plynu ani elektřiny v těchto kotlech. Tato kombinace potom znamená, že náklady za výrobu tepla jim rok od roku neúnosně rostou. Přitom stačí udělat tak málo,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello, která jako alternativní dodavatel energií působí na českém trhu již devátým rokem.

Kdy začít přemýšlet o modernizaci

Výměna kotle s sebou vždy nese nutné investice. Ty se však rychle vrátí, a navíc není nutné je mít všechny na vlastních bedrech. Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstoupil do nové fáze. Navíc od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat pouze kotle třetí a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5.

Kotlíkové dotace čekají

Provoz zastaralých kotlů tak bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Proto ministerstvo životního prostředí připravilo podporu z fondů EU. Ta je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 a činí 50 % ze způsobilých výdajů. Zároveň platí limity – na domácnost 100 tisíc Kč, u bytových domů 35 tisíc Kč na bytovou jednotku. Navíc moderní technologie umí z kondenzačního kotle efektivně využít až 98 % použité energie. Šetří tak životní prostředí i finance, na rozdíl od starých kotlů, které vyrábějí teplo neustále.

Úspora financí

Výměnou atmosférických kotlů za kondenzační kotle klesnou náklady na teplo běžně o 20–30 %. Další finance lze ušetřit změnou dodavatele plynu, ale pozor abyste nenaletěli. „Je vhodné jednou za čas zrevidovat smlouvy s dodavateli energií, nejen nabízené ceny, ale zvlášť v dnešní době dbejte na podezřele nízké ceny a smluvní podmínky. Férová cena za plyn a férové podmínky jsou v Yello naše specialita,“ komentuje Michal Kulig.