Mateřská a otcovská

Odpovídala: Mgr. Eva Hamplová

Jak se liší mateřská a rodičovská? Mám v tom trochu zmatek. Někdo jde hned po porodu na rodičovskou, někdo nastoupí mateřskou. Čím se to řídí?

„Mateřská (celým názvem peněžitá pomoc v mateřství) i rodičovská (rodičovský příspěvek) jsou sociální dávky spojené s péčí o malé děti. Na každou ale vzniká jiný nárok. Mateřská je dávka nemocenského pojištění, vyplácená okresní správou sociálního zabezpečení. Rodičovský příspěvek je naopak dávkou státní sociální podpory a je vyplácený úřadem práce. Nárok na »mateřskou« tedy není automatický, musíte prokázat, že jste byla účastna na nemocenském pojištění po dobu minimálně 270 dnů v uplynulých 2 letech.

Mateřskou může čerpat ze začátku pouze matka, která porodila dítě, po šestinedělí může jít na mateřskou i otec. Na rodičovský příspěvek má nárok kterýkoliv z rodičů, který pečuje o dítě do věku až čtyř let, jeho čerpání není podmíněno předchozí účastí na pojištění.

V praxi je to tak, že „budoucí“ matka, které vznikl nárok na mateřskou, čerpá nejdříve ji a po jejím skončení pak přechází na »rodičovskou«, tedy pobírá rodičovský příspěvek. Rodiče dítěte (matka nebo otec), kterým nevznikl nárok na mateřskou, mohou hned po narození dítěte nastoupit na »rodičovskou«, tedy pobírat rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte.“

Dcera je na rodičovské na 2 roky, pracovní smlouvu měla na dobu určitou. Když by si pořídila druhé dítě, musí mezitím nastoupit do zaměstnání, aby měla mateřskou?

„Kdyby plánovala druhé dítě, bylo by třeba, aby nastoupila do práce, pokud by chtěla peněžitou pomoc v mateřství pobírat znovu. K tomu ještě musí splnit podmínku potřebné doby nemocenského pojištění, alespoň 270 dnů za poslední 2 roky. Období 270 dnů (cca 9 měsíců) nemusí trvat v kuse.“

Slyšela jsem, že nově můžou tatínkové využít otcovskou dovolenou. Jak dlouho se mnou a s mimčem může být doma?

„Tatínek, který chce pomáhat mamince s péčí o miminko, může být s vámi doma celý týden. Otcovská (dávka nemocenského pojištění) se poskytuje maximálně 1 týden (7 kalendářních dnů) ode dne nástupu. Nástup na otcovskou si otec dítěte určí sám v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.“

 Zaměstnavatel nechce manžela uvolnit na otcovskou, co s tím?

„Manžel si v souvislosti s nástupem na otcovskou ze zákona zažádá o rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele a ten je povinen mu jí poskytnout. Zaměstnavateli předá žádost o otcovskou poporodní péči, aby ji mohl s dalšími podklady zaslat ke zpracování okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.“

Můžu pracovat při mateřské?

„Po dobu peněžité pomoci v mateřství nesmíte vykonávat práci, z které je vám peněžitá pomoc v mateřství poskytována. Přivydělat si jinak můžete. Pobírání »mateřské« nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti. Můžete tedy pracovat např. na »dohodu« anebo podnikat.“

Jsem v registrovaném partnerství a za nedlouho budu rodit. Má moje partnerka nárok na otcovskou?

„Otcovskou může čerpat otec, který je zapsaný v rodném listu dítěte nebo žena, která převzala dítě do péče na základě rozhodnutí orgánu, např. pěstounství. V registrovaném partnerství nemá partner taková práva jako rodiče. Tudíž partnerka nárok na otcovskou dovolenou nemá.“

Mám hlavní pracovní poměr a k tomu mám založený živnostenský list. Když půjdu na mateřskou, musím živnostenský list pozastavit nebo si mohu přivydělávat při mateřské?

„Pokud budete žádat o peněžitou pomoc v mateřství z hlavního pracovního poměru i z OSVČ, bude vám vyplácena jedna dávka. Činnost pozastavovat nemusíte, ale nemůžete ji osobně vykonávat. Může ji za vás vykonávat někdo jiný.“

Na výplatu mateřské nemám nárok. Slyšela jsem, že je ale možné využít manžela – tedy jeho mzdy. Prý se to pak vypočítává z ní. Je to pravda?

„Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Pozor: nefunguje to ale tak, že žena o dítě dále pečuje, čerpá mateřskou z manželova pojištění a ten pracuje a pobírá mzdu. Aby muž mohl čerpat mateřskou, musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou a být účasten na pojištění v době nástupu na mateřskou. Muž může mateřskou čerpat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. Peněžitá pomoc v mateřství se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů.

 VIDEO: Odborníci z ČSSZ odpovídali v redakci Blesku

Video
délka: 00:14
1080p 720p 360p

Odborníci z ČSSZ odpovídali v redakci Blesku Aleš Brunclík