Nemocenské a ošetřovné

Odpovídal: Mgr. Vít Hulec

Jsem dlouhodobě nemocná. Nemocenskou mi vyplácí sociálka. Za jak dlouho dostanu vyplacenou nemocenskou dávku?

„Zákonný termín je do jednoho měsíce, tj. 30 dní, od té doby, kdy okresní správa sociálního zabezpečení od zaměstnavatele obdržela kompletní a správně zpracované podklady pro výpočet dávky.“

Jak dlouho můžu být na nemocenské?

„Základní podpůrčí doba je 380 kalendářních dnů. Nemocenskou lze ještě prodloužit maximálně o 350 dnů podáním žádosti, o které rozhoduje lékařská posudková služba okresní správy sociálního zabezpečení.“

Jsem živnostník a neplatil jsem si pojištění. Šel jsem na operaci a byl jsem 3 měsíce v nemocnici. Mám nárok na nemocenskou dávku?

„U OSVČ je potřeba platit pojištění, alespoň po dobu 3 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti. Pokud není tato základní podmínka splněna, pak na nemocenskou dávku nárok nemáte.“

Jak je to s vyplácením nemocenských dávek?

„Prvních 14 dnů dostanete náhradu mzdy od zaměstnavatele, pouze za pracovní dny a první 3 dny z tohoto období se neproplácí. Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské.“

Jsem od června v důchodu a stále pracuji. Jak dlouho můžu být nemocný?

„Příjemci starobního důchodu náleží nemocenské nejdéle 70 kalendářních dnů v roce. Ode dne neschopnosti po dobu 70 dnů máte nárok na dávky nemocenské.“

Dlouhodobé ošetřovné

Odpovídal: Mgr. David Marek

Mám maminku už dva roky po mrtvici, musela jsem dát výpověď v práci, abych se o ni mohla starat, protože má 3. stupeň invalidního důchodu. Máme nárok na dlouhodobé ošetřovné?

„Dlouhodobé ošetřovné je koncipováno jako krátkodobější dávka na 3 měsíce pro osoby, které jsou zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činné, a platí si nemocenské pojištění. Ošetřovné má překlenout tu dobu, po kterou je nutné se o nemocného člověka postarat po propuštění z nemocnice. Hospitalizace musí trvat minimálně 7 dnů po sobě jdoucích a o potřebě celodenní péče, bez které se nemocný neobejde, rozhoduje při propuštění lékař v nemocnici. Takže bohužel nárok na dlouhodobé ošetřovné nemáte.“

Mám nemocnou maminku, má Alzheimerovu chorobu a je umístěna v LDN. Do ústavu nastoupí, až za 2 měsíce. Mezitím se o ni musím postarat a zaměstnavatel o tom nechce ani slyšet. Bojím se, že přijdu o práci. Jak mám postupovat?

„LDN vám vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče při propuštění z hospitalizace. Rozhodnutí má 3 díly. První pošle nemocnice na okresní správu sociálního zabezpečení, druhý díl mamince poslouží jako průkaz po dobu té dlouhodobé péče a třetí díl ukážete zaměstnavateli a předáte mu kopii. Tento doklad prokazuje, že vznikla potřeba péče a zaměstnavatel vám musí poskytnout pracovní volno po dobu poskytování dlouhodobé péče. Současně si podáte žádost o dlouhodobé ošetřovné a bude vám vyplacena dávka. Zaměstnavatel vás po skončení poskytování péče nemůže nepřijmout. Zaměstnavatel není povinen vám souhlas udělit jen v případě, že tomu brání vážné provozní problémy s tím, že neudělení souhlasu vám musí oznámit písemně a uvést důvody. Pokud by vám dělal zaměstnavatel problémy, můžete se obrátit na inspektorát práce.“

Jsme spolu s přítelem přes 10 let, každý máme jiné trvalé bydliště. Poslední rok bydlí u mě. Nyní je v nemocnici a bude potřebovat následnou péči. Nejsme oddaní. Můžu žádat o dlouhodobé ošetřovné?

„Jako družka ošetřované osoby jste v okruhu oprávněných osob, které mohou čerpat dlouhodobé ošetřovné. Nicméně další podmínkou vzniku nároku na dlouhodobé ošetřovné je společný trvalý pobyt, a to alespoň po dobu 3 měsíců před vznikem potřeby dlouhodobé péče. Bohužel pro splnění této podmínky nestačí, že spolu rok bydlíte a sdílíte společnou domácnost. Tudíž vám dlouhodobé ošetřovné nemůže být přiznáno. Pokud by měl přítel jiného příbuzného, u kterého zákon nevyžaduje společné trvalé bydliště, mohl by o něj pečovat a pobírat dlouhodobé ošetřovné.“

VIDEO: Odborníci odpovídali na telefonu Blesku.

Video
délka: 00:14
1080p 720p 360p

Odborníci odpovídali na telefonu Blesku. Aleš Brunclík