Příspěvek na bydlení

Odpovídaly: Ing. Jitka Škvorová, ÚP ČR, RNDr. Lucie Benešová, MPSV

Prý se má sloučit příspěvek na bydlení s doplatkem na bydlení a zpřísnit pravidla, aby na ně dosáhli jen potřební. Vítám to. Sousedka má dům, chalupu (kde tráví celé léto) a ještě dostává od státu příspěvek na bydlení. Přijde mi to nemorální. Od kdy ke změně pravidel dojde?

„Úprava současných dávek poskytovaných do oblasti bydlení je v současné době předmětem odborných a politických diskuzí a připravují se změny obou dávek. Konkrétní verze finální úpravy však v současné době ještě není předložena do legislativního procesu. Proto je předčasné spekulovat o její platnosti.“

Mám práci, ale beru jen minimální mzdu. Bydlím v podnájmu, jsem sama na dvě děti a bývalý mi neplatí ani korunu. Dostávám dávky hmotné nouze a doplatek na bydlení. Teď se prý mají nějak zpřísňovat pravidla a já mám strach, že už ten doplatek nebudu dostávat. Přitom nás drží nad vodou. I když dělám 8,5 hodiny denně, neměla bych bez pomoci státu co dát dětem na talíř.

„V současné době není předložený konkrétní návrh na úpravu doplatku na bydlení, i když o úpravě obou dávek poskytovaných do oblasti bydlení se vedou intenzivní diskuze a změny v obou dávkách se připravují. Ve vašem konkrétním případě lze v současné době doporučit intenzivnější spolupráci s OSPOD, který vám může pomoci při vymáhání výživného na děti a případně zvážení možnosti změny vašeho bydlení z podnájemního do nájemního vztahu, kde byste ve vámi popisované situaci s největší pravděpodobností splnila podmínky nároku na příspěvek na bydlení.

 Jak chce stát zamezit tomu, že matka s dětmi bydlí v bytě a bere příspěvek na bydlení, zatímco otec, který vydělává a bydlí s nimi, má trvalé bydliště oficiálně jinde? Jeho výdělek se tak do příjmu rodiny nezapočítává a můžu tak snadno vysávat stát. To budou nově chodit nějaké kontroly nebo co?

„Tato problematika je začleněna do návrhů na úpravu stávajících dávek, které jsou v současné době diskutovány. Pokud dojde ke shodě na navrhovaných opatření, mělo by dojít i k zamezení těchto situací obcházení současného nastavení zákona.“

Mám starobní důchod, který není nijak vysoký. Bydlím v nájmu v garsonce a dostávám příspěvek na bydlení. Už dvacet let se soudím se sourozenci o dům po rodičích (patří mi z něj jedna pětina). Nemůže se stát, že mi nějaký úředník nařídí, ať jdu bydlet do své pětiny vlastního domu a přestanou mi příspěvek na bydlení vyplácet?

„Diskutovaná opatření samozřejmě počítají i s podobnými situacemi, kdy z objektivních příčin nebude možnost využití jiného bydlení, které je ve vlastnictví žadatele nebo příjemce příspěvku na bydlení. Předpokládá se, že tyto situace bude individuálně prošetřovat Úřad práce ČR a na základě zjištěných skutečností rozhodne o nároku či nenároku na příspěvek na bydlení.“

Neteř bydlí s malým synem na ubytovně. Pracuje jen nárazově (syn je často nemocný) a tak na pronajmutí bytu nemá. Větší část výdajů za ubytovnu pokryje doplatek na bydlení. Teď se to ale prý má změnit a neteř se bojí, aby se synem nezůstala na ulici. Jak to bude?

„Problematika bydlení na ubytovnách je samozřejmě začleněna do návrhů na úpravu doplatku na bydlení, které jsou v současné době předmětem diskuzí. Pokud vaše neteř bydlí na ubytovně s malým dítětem, měla by již v současné  době řešit svou bytovou situaci. Doporučuji, aby se obrátila na sociálního pracovníka obce, kde má buď trvalý pobyt, nebo ve které bydlí na ubytovně a konzultovala s ním možnost získání obecního nebo sociálního bydlení a příp. možnosti nároku na rodinné sociální dávky. Stejně tak by bylo potřebné spojit se s příslušným OSPOD a využít jeho pomoc ve vymáhání výživného od otce dítěte.“

Bydlím v bytě, ve kterém jsem jako věcné břemeno, mám nárok na příspěvek na bydlení?

„Bohužel ne, protože nejste ani vlastníkem ani nájemce bytu.“

Bydlíme v domě s domácí, stálými nájemníky jsme tu pouze 3 rodiny. Domácí nám nechce vystavit rozpis vyúčtování a služeb. Hlásili jsme to na úřad a stále se nic neděje. Přijdeme i o příspěvek na bydlení. Co s tím?

„Dle ustanovení § 9 odst. 3 na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. Pokud pronajímatel odmítá rozepsat jednotlivé nákladové položky, úřad práce majitele vyzve a ve výzvě uvede, že v případě jejího nesplnění by se mohlo jednat o přestupek dle § 65a odst. 1, příp. § 65b odst. 1 ZSSP a zároveň majitele upozorní, že v případě nesplnění výzvy nebude mít nájemce nárok na příspěvek na bydlení.“

Video
délka: 00:14.42
Video se připravuje ...

Odborníci v redakci Blesku Aleš Brunclík