Rodičovský příspěvek

Odpovídala: RNDr. Lucie Benešová, MPSV

 Bude se do konce roku měnit výše rodičovského příspěvku?

„Do konce roku se nic nemění, ale je připravena novela navýšení rodičovského příspěvku. Mělo by jít o navýšení celkové částky ze současných 220 tisíc Kč na 260 tisíc Kč při péči o jedno dítě a z 330 tisíc Kč na 390 tisíc Kč při péči o vícerčata. Nyní musí novela projít celým legislativním schvalovacím procesem. Pokud vše ideálně dopadne, mohlo by navýšení platit od 1. července příštího roku, tj. 2019.“

Návrh novely zákona o rodičovském příspěvku slibuje možné navýšení o 40 tisíc. Máme roční dceru, rodičovskou dovolenou na 2 roky a manželka by se chtěla vrátit do práce. Přijdeme tedy o zmiňovanou částku?

„U rodičovského příspěvku se netestuje příjem rodiče, který pečuje o dítě. Pokud doberete rodičovský příspěvek, předtím než dojde k jeho navýšení a manželka by už nastoupila do práce, tak budete moci podat novou žádost o rodičovský příspěvek a pokud budete plnit další podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku, budete moci peníze dobírat na novou žádost.“

Máme syna 2,5 roku a manželka čeká další dítě v lednu. Jak máme požádat o zvýšení rodičovského příspěvku na dítě, co se teprve narodí, a jak pro syna, kterému ještě taky nebudou 4 roky?

„Pro dítě, které se narodí v lednu 2019, není třeba nijak žádat o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud rodiče začali pobírat rodičovský příspěvek v době, kdy celková částka byla ještě 220 tisíc Kč a v době navýšení rodičovského příspěvku dávku stále pobírají, navýší se jim celková částka automaticky bez jakékoli žádosti. Bohužel na starší dítě, kterému sice v roce 2019 ještě nebudou 4 roky, nelze uplatnit nárok na dočerpání rodičovského příspěvku, protože tato dávka náleží pouze na nejmladší dítě v rodině (kterým již bude nově narozené dítě).“

Kdy je možné uplatnit nárok na rodičovský příspěvek a případně od kdy by měl být rodičovský příspěvek navýšen?

O rodičovský příspěvek lze zažádat na úřadě práce, a to většinou po dobrání peněžité pomoci v mateřství (což je dávka nemocenského pojištění, na kterou má nárok žena před porodem a po něm v celkové délce 28 týdnů). Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc mateřství, lze o rodičovský příspěvek požádat ihned od narození dítěte. V současné době je novela navýšení rodičovského příspěvku předložena do schvalovacího procesu. Předpokládá se, že by měla platit od července příštího roku.

Jsem těhotná a rodit bych měla příští rok v březnu. Budu mít po mateřské nárok na zvýšený rodičovský příspěvek?

„Ano, navýšená celková částka rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů, kteří budou splňovat nárok na rodičovský příspěvek po datu účinnosti zákona, bez ohledu na to, kdy se dítě narodilo.“

 Video: Podívejte se na odborníky v redakci Blesku

Video
délka: 00:14
1080p 720p 360p

Odborníci na telefonu Blesku Aleš Brunclík