Přiznání k dani z nemovitostí se podává do konce ledna, podle stavu nemovitostí k 1. lednu. Pokud si teď rvete vlasy, že nestíháte, nezoufejte. Finanční úřad totiž při podání přiznání toleruje určité zpoždění. K dobru máte ale jen pět pracovních dní. Poslední termín, kdy máte jistotu, že vás za pozdní podání přiznání nebude »finančák« pokutovat, je čtvrtek 7. února.

Za zpoždění hrozí pokuta

Pokud nestihnete odevzdat formulář do 7. února, připravte se na pokutu. U přiznání, které bude podané po tomto datu, vypočítá finanční úřad pokutu automaticky. V případě, že vypočtená pokuta za opožděné podání přiznání nedosáhne výše 200 Kč, finanční úřad vám ji nepředepíše a nemusíte ji platit. V případě, že ale nepodáte přiznání vůbec, je pokuta za nepodání přiznání předepsána vždy. Minimální výše pokuty je 500 Kč a maximální výše až 300 000 korun.

Co potřebujete vědět:

* Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitostí

Každý, kdo si v roce 2012 koupil byt, dům, pozemek, chatu nebo garáž. Prostě jakoukoli nemovitost. Podání přiznání se týká i těch, kteří nemovitost zdědili nebo dostali darem. Také ale těch, kteří část svých nemovitostí naopak prodali, darovali, nebo provedli nástavby rodinného domu, přístavby, změnila se výměra nebo druh jejich pozemků, byl jim převeden byt z družstevního do osobního vlastnictví apod.

* Kde sehnat formulář

Na všech územních pracovištích finančních úřadů nebo si ho můžete stáhnotu ZDE

* Kolik zaplatíte

Sazba daně se liší podle druhu nemovitosti a velikosti obce.

* Kde se přiznání k dani z nemovitostí odevzdává

Na územním pracovišti finančního úřadu. Rozhoduje místo, kde se nachází nemovitost i místo trvalého bydliště majitele. Pokud si nejste jistí, na které územní pracoviště finančního úřadu musíte formulář odevzdat, podívejte se do informačního letáku pro poplatníky daně nemovitostí, který je na internetových stránkách www. financnisprava.cz

* Co když máte v přiznání chybu

V tom případě se vám ozve pracovník finančního úřadu a vyzve vás k opravě. Za chybu vám ale pokuta nehrozí.

* Do kdy je nutné daň zaplatit

Daň máte čas zaplatit do konce května. Pokud je vyšší než 5 tisíc korun, můžete ji rozdělit do dvou splátek. Počkejte, až vám finanční úřad pošle složenku, na které bude uvedena částka daně za všechny vaše nemovitosti, které se nachází na území kraje. Přijde nejpozději v polovině května.

* Je nutné přiznání podávat každý rok?

Ne, pokud nedošlo ke změnám skutečností, které už jste v daňovém přiznání o nemovitostech jednou uvedli. Pokud nenastala žádná změna, podává se přiznání jen jednou, a pak chodí už jen složenka od finančního úřadu.

* Jak si můžu vyplnění přiznání ulehčit?

Můžte vyplnit inteligentní formulář v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Nemusíte pak vyhledávat hodnotu koeficientů, průměrných cen půdy, sazby daně, dokonce ani počítat. Formulář lze z této aplikace přímo odeslat územnímu pracovišti nebo vytisknout a podat v papírové podobě. Inteligentní formulář najdete na adrese ZDE

Novinka: Méně papírování

Majitelé více nemovitostí mohou jásat. Čeká je totiž méně papírování. Za všechny nemovitosti v jednom kraji můžou od letoška vyplňovat jen jedno daňové přiznání.