Asi každý už tuší, že pokud si požádá o předčasný starobní důchod, bude nižší, než by byl za pár let řádný starobní. Jenže málokdo už ví, že o tom, kolik peněz bude po zbytek svého života brát, rozhodují i pouhé dny.

Výpočet částky, kterou budete brát, se totiž opírá o devadesátidenní období, které důchod snižuje o určitá procenta.

Přijdete o nové auto!

Pokud do důchodu zamíříte o 1081 až 1095 dní dříve (což jsou tři kalendářní roky), snížíte si pobíranou částku o 15,9  %. Takže například pokud by váš výpočtový základ byl 18 000, po čtyřiceti letech práce byste měli brát důchod 10 800 korun. Jenže tři roky, o které byste šli dřív do předčasného důchodu, by pro vás znamenaly důchod jen 7938 korun! Roční rozdíl je 34 000 korun! Za deset let pak přijdete o jedno auto.

Pět dní je pořádný rozdíl

Proto si při podávání žádosti dobře promyslete, ke kterému datu si chcete o důchod požádat. „Klientům je možné doporučit, aby například ve spolupráci s pracovníky Okresní správy sociálního zabezpečení zvolili optimální datum, od kterého chtějí přiznat předčasný důchod s ohledem na 90 denní období,“ radí Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Takže pokud byste chtěli jít do předčasné penze například o rok dříve, vyplatí se posunout datum přiznání o pět dní. Když totiž jdete dřív o 360 dní, krátí se vám důchod o 3,6 %. Kdybyste si ale požádali dřív o 361 dní, tak se vám důchod sníží o 4,8 %.

Jak se krátí procenta

Počet dnů, o které jdete do důchodu dřív

Krácení procentní výměry
90 a méně 0,9
91-180 1,8
181-270  2,7
270-360   3,6
361-450 4,8
451-540  6
541-630   7,2
631-720 8,4
721-810 9,9
811-900 11,4
901-990 12,9
991-1080 14,4
1081-1095  15,9

Zdroj: ČSSZ

Poznámka: Tabulka uvádí, jak se krátí procentní výměra předčasného starobního důchodu podle počtu dnů předčasnosti

PŘÍKLAD: Jak předčasný starobní důchod panu Novákovi zahýbá s penězi

Pan Novák se rozhodl odejít do předčasného důchodu. Pracuje a platí si sociální pojištění už 40 let, a jeho plat je 20 000 korun, tak ho zajímalo, kolik peněz by bral, kdyby vydržel do řádného důchodu nebo kdyby odešel o pár let dřív.

Jak vysoký by měl důchod, kdyby:

* šel v řádném termínu do starobního důchodu

Výpočtový základ pana Nováka je 20 000 (to je už upravený osobní vyměřovací základ z výdělků za rozhodné období 1986 – 2012).

Základní výměra důchodu je stejná pro všechny důchody – v roce 2013 to je 2330 Kč. Procentní výměra je za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu (tj. 1, 5 x 40 = 60% z 20 000 = 12 000 Kč). Tedy pokud by šel tedy pan Novák do důchodu v řádném termínu, byl by jeho starobní důchod 14 330 Kč.

* šel do předčasného starobního důchodu o rok dříve

Pokud by si pan Novák požádal o rok dříve o předčasný starobní důchod (optimálně jen o 360 dní – srážka je vždy za další započaté 90 denní období, které chybí do dne nároku), tak bude srážka 4x 0,9%=3,6% z výpočtového základu (tj. 3,6% z 20 000 = 720 Kč). Procentní výměra důchodu bude 12 000 – 720 tj. 11 280 + základní výměra 2330 = 13 610 Kč.

* šel do předčasného starobního důchodu o 2 roky dříve

Pokud pan Novák půjde do předčasného starobního důchodu o 2 roky dříve (optimálně jen o 720 dní – srážka bude 4x 0,9 + 4x 1,2% = 8,4% z výpočtového základu (8,4% z 20 000 = tj. 1680 Kč), Procentní výměra důchodu bude 12 000 – 1680 = 10 320 + základní výměra 2330 = 12 650 Kč.

* šel do předčasného starobního důchodu o 3 roky dříve

Pokud bude mít pan Novák přiznaný předčasný starobní o 3 roky dříve (optimálně jen o 1080 dní – srážka bude 4x 0,9 + 4x 1,2% + 4x 1,5% = 14,4% z výpočtového základu (14,4% z 20 000 = tj. 2880 Kč), procentní výměra důchodu bude 12 000 – 2880 = 9 120 + základní výměra 2330 = 11 450 Kč.

Poznámka:

Uvedené výpočty demonstrují situaci velmi zjednodušeně, protože příklady pracují se stejnou dobou pojištění ve všech případech. Ve skutečnosti osoba, která  jde např. jen o rok dříve a má ještě odpracované 2 roky navíc oproti osobě, která jde o 3 roky dříve, takže má místo 40 let pojištění 42 let pojištění a tím ještě o 3% vyšší procentní výměru, takže finanční rozdíl mezi jejich důchody je ve skutečnosti vyšší než jen sankce o prostou srážku za předčasnost…