Stejné to je i s nastavením sedadla. Noha by měla při úplném sešlápnutí brzdového pedálu zůstat jen mírně pokrčená. Jedině tak je řidič schopen vyvinout dostatečný tlak na brzdu a tedy včas zabrzdit. Bude-li řidič sedět příliš vzadu, nemusí dosáhnout na krajní polohu brzdy, a tedy nedocílí maximálního brzdného účinku. Sedadlo příliš vepředu zase může znamenat pomalejší přešlápnutí z plynového pedálu na ten brzdový.

Velmi důležité je také myslet na správné nastavení bezpečnostních pásů. Většina současných automobilů umožňuje nastavit výšku úchytu mechanismem na bočním sloupku. Pás nesmí jít přes krk ani být napnutý přes ruku řidiče. Správně nastavený pás je veden přes levé rameno řidiče. „Pár sekund věnovaných správnému nastavení sedadla a výšky bezpečnostních pásů, se rozhodně vyplatí. Jde přeci o vaši bezpečnost,“ říká Tomáš Svoboda z Auto ESA a varuje i před dalším nešvarem, který vídáme na sinicích právě v letních měsících: „Na dlouhých cestách si mnoho spolujezdců udělá pohodlí tím, že si úplně položí opěradlo nebo si dokonce natáhnou nohy na palubní desku. V případě nehody a vystřelení airbagu však mohou být velmi vážně zraněni a nejsou výjimky, kdy taková zranění končí i smrtí. Naprosto zbytečně.“