Původně si pan Buňata myslel, že jeho vnuk po něm jednou zdědí sbírku velmi cenných mincí a plaket, věnovaných slavným výročím jak naší republiky, tak i zahraničním. Měly být čas od času doplněny o výroční emise mincí s portréty proslulých světových osobností.

Vnoučkovi je teď sedm a já chtěl, aby po mně něco měl. Zvlášť když nyní žijeme v našem domku sami, mladí se odstěhovali,“ svěřuje se Pavel Buňata se svým úmyslem. V objednaném balíčku došla kazeta se dvěma »mincoplaketami « ke 100. výročí Československa. Byl na nich státní znak, lev lámající okovy a portréty T. G. Masaryka, Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Podle vyjádření jistého numismatika s desetiletými zkušenostmi, který si přál zůstat anonymní, „...ten šmejd má možná cenu padesáti korun za kus.

Paměť zklamala

Český mincovní obchod si účtoval 249 korun za zásilku, mince byly v dřevěné kazetě a panu Buňatovi poslal jako dárek hodinky značky Eiger. (Stejných se na internetu lidé, možná se stejnými zkušenostmi, jako má nyní on, pokoušejí zbavit za cenu cca 150 korun – pozn. red.) Pan Buňata ovšem udělal zásadní chybu. Složenku na zmíněných 249 korun kamsi založil a nezaplatil. Záhy dostal upomínkový dopis se složenkou spolu s další nabídkou – tentokrát na pamětní mince oslavující Karla IV. A pak další dopis, nabízející „senegalskou zlatou minci za pouhých 2175 korun nebo za pět splátek po 435 korunách.

Celý vtip je v tom, že obchodní podmínky, na základě kterých Český mincovní obchod postupuje, jsou natištěny na vnitřní zadní straně obálky. Tam by je nikdo soudný nehledal a kromě toho jsou vytištěny takovým písmem, že je k jejich přečtení potřeba ostřížího zraku orla nebo lupy. Odesláním vyplněného formuláře na objednání mincí s těmito podmínkami souhlasíte a kromě toho můžete – jak obchodní podmínky uvnitř obálky říkají – dostat automaticky celou kolekci něčeho úplně jiného a zaplatíte to rovněž!

Krupobití nabídek

Na pana Buňatu se další obálky s nabídkami mincí sypaly jako krupobití.

A ve všech dopisech byly jakési dobropisy. Jednou na 2050 korun, pak na 2000 a další na nepochopitelných 3580. Pořád se to zamotává, protože na dalším tiskopisu je uvedena informace o připsání dvou kreditů v celkové hodnotě 1640 korun. Ale za co, vždyť já nic neobjednal,“ diví se pan Buňata.

Předpokládal, že – protože opravdu nezaplatil za první zásilku – Český mincovní obchod se ozve a bude urgovat první částku. „Tu bych zaplatil, i nějaké penále, a zároveň bych jim poslal i omluvný dopis, vím, že jsem chyboval,“ říká a dodává, že mu nic jiného než obrátit se za pomocí k ombudsmanovi Blesku nezbylo. „Kde bych na ty mince pořád bral peníze? Vždyť mám jen důchod,“ ptá se.

Český mincovní obchod je registrovaný ve Švýcarsku, českou adresu má v Plzni na Plovární ulici. Její internetové stránky uvádějí dvě telefonní čísla, na obě se ombudsman Blesku dovolal. Po řádném představení požádal o spojení s obchodním ředitelem Janem Fantlem. „Z technických důvodů to nejde,“ zněla odpověď. Stejná byla i při žádosti o přepojení na marketink nebo někoho, kdo má na starosti spolupráci s tiskem. Na dotaz proč spojovatelka doslova vyštěkla: „Nejsem povinná vám nic vysvětlovat“, a tím veškerá komunikace skončila. I to Český mincovní obchod výstižně charakterizuje.

Statisícové pokuty

Podle tiskového mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha se Českým mincovním obchodem na základě mnoha podnětů spotřebitelů zabýval ve správním řízení regionální inspektorát ČOI v Plzni i Ústřední inspektorát v Praze.

Hlavní porušení bylo ve vnucování neobjednaného zboží v rámci sběratelského servisu, tj. zasíláním objednaných i neobjednaných výrobků s fakturou na celou částku,“ sdělil Blesku mluvčí ČOI Fröhlich, „a to i přes výslovné ukončení sběratelského servisu.“ Konkrétně toto správní řízení bylo již ukončeno a byla potvrzena pravomocně pokuta ve výši 400 000 Kč.

V současné době řeší regionální inspektorát ČOI v Plzni starších 22 podnětů, přičemž „…zjištění jsou prakticky totožná“, píše dál mluvčí. Za rok 2016 a počátek roku 2017 byly obchodní inspekcí vyřešeny čtyři podněty klientů Českého mincovního obchodu a byla mu udělena pravomocná pokuta 100 000 korun.

Mimo uvedené případy byly zahájeny i další kontroly z prakticky stejných důvodů. Je jich jedenačtyřicet a ČOI je provádí s nástupnickou fi rmou HMK V AG, která převzala veškeré aktivity dosavadní společnosti HMK GmbH,“ uzavírá mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Podle jeho vyjádření se činnost ČOI osvědčila, protože „…nové spotřebitelské podněty směřující proti aktivitám Českého mincovního obchodu jsou již jen sporadické“.

Odstoupit musíte hned!

Problematický je celý způsob, jakým Český mincovní obchod mince spotřebitelům dodává. Po převzetí první mince je automaticky zařazuje do tzv. sběratelského servisu a chodí jim mince další, aniž by si je objednali.

Podle ombudsmana Blesku Lukáše Zeleného z dTestu není vnitřní strana obálky, která o tom informuje, místem, kde by to spotřebitel hledal. „Nelze tedy tvrdit, že s tím byl seznámen a odsouhlasil to. Celý takový postup zásilkového dodávání je pak podle našeho názoru nekalou obchodní praktikou dle § 4 zákona o ochraně spotřebitele,“ píše ombudsman Blesku.

Spotřebitel proto může odstoupit od smlouvy do 14 dnů po obdržení první mince. Doporučujeme ji neprodleně zaslat zpět a přiložit také oznámení o odstoupení od smlouvy. „Společnost pak musí do 14 vrátit spotřebiteli peníze, které jí zaplatil, včetně nákladů na dodání zboží. Náklady na jeho vrácení však již hradí spotřebitel,“ upozorňuje ombudsman Zelený. Pokud ale spotřebitel první zásilku zaplatí, minci si ponechá, ale nevšimne si toho, že byl zařazen do tzv. sběratelského servisu, jde o neobjednané plnění neboli plnění bez objednávky. „Podle zákona v takové situaci nemusí spotřebitel na své náklady společnosti nic vracet ani ji vyrozumět,“ vysvětluje ombudsman Zelený.

Přesto bych ale doporučil společnosti napsat s tím, že si spotřebitel nepřeje žádné další zásilky,“ uzavírá Lukáš Zelený.

 

pouták ombudsman
pouták ombudsman
Autor: blesk

VAROVÁNÍ

Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografi í. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

 

Fotogalerie
9 fotografií

Video: Hodinky značky „šmejd“ nemohl vrátit: Co dělat, když prodejce uteče?

Video
délka: 01:46.62

Hodinky značky „šmejd“ nemohl vrátit: Co dělat, když prodejce uteče? Eva Fraňková, Jan Jedlička, Lukáš Červený