Vrátil se váš potomek z tábora s rozbitým mobilem? Ukradl mu někdo tablet nebo zničil spacák? Můžete chtít peníze za náhradu újmy! „Náhrada újmy není to stejné, co uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace),“ upozorňuje ale JUDr. Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S. „Újma vám může být způsobena nemajetková či majetková (škoda),“ dodává.

Náhradu újmy můžete požadovat nejčastěji ve třech případech:

 1. Náhrada újmy na zdraví (např. při úrazu dítěte) Co můžete požadovat: bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví, náhradu za ztížení společenského uplatnění
 2. Náhrada škody za zničené movité věci (např. za poškození mobilního telefonu nebo tabletu jiným dítětem nebo z »legrace« zničený spací pytel) Co můžete požadovat: náhradu v penězích či opravení nebo koupě věci
 3. Náhrada za způsobenou psychickou újmu (např. při šikaně nebo sexuálním obtěžování dítěte ze strany vedoucího či ostatních dětí) Co můžete požadovat: náhradu v penězích, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění

Musíte dodat důkazy

Jen chtít náhradu újmy ale nestačí. I když jste přesvědčeni, že újma byla způsobena, musíte to i dokázat. A to není rozhodně nic snadného.

„Pro vznik odpovědnosti za způsobenou újmu musí být až na výjimky současně splněno, že osoba, po které náhradu požadujete, jednala protiprávně, že škoda vznikla, že mezi vznikem škody a jednáním dané osoby existuje příčinná souvislost, a že zde existuje zavinění této osoby (v některých případech není ze zákona zavinění třeba),“ vypočítává JUDr. Barbora Pospíšilová.

Podle odborníků je proto vzhledem ke komplikovanosti uplatňování nároku na náhradu újmy vhodné projednat situaci s advokátem a spolu s ním zvolit nejvhodnější postup.

Krok za krokem: Jak žádat o náhradu

 1. Vyčíslete svůj nárok na náhradu újmy.
 2. Zajistěte si maximum důkazů, kterými svůj nárok můžete podložit. Nezapomeňte si proto schovat zničené věci a účty za jejich opravu, použít můžete i fotografie. V případě, že vaše dítě utrpělo psychickou újmu, zajistěte si odborná lékařská vyjádření.
 3. Zkuste se dohodnout. Zašlete dopis pořadateli dětského tábora a osobě, která se na vzniku újmy podílela (např. oddílový vedoucí), ve kterém celou situaci popíšete. Sdělte jim, jaká újma či škoda vám vznikla a jakou náhradu požadujete. V dopisu je dobré také uvést lhůtu, do které čekáte jejich vyjádření. Vše, co si s druhou stranou smírně dohodnete, mějte písemně.
 4. Pokud se nedohodnete, obraťte se na soud. Tím můžete situaci řešit v případě, že druhá strana vzniklou újmu neuzná nebo se nejste schopni dohodnout na výši náhrady.

Špatnou stravu nebo ubytování reklamujte

Hladovělo vaše dítě na táboře? Spalo v děravém stanu místo komfortní chatky a ze sprch se vyklubalo koryto se studenou vodou? Pokud pořadatel tábora nedodržel slíbené podmínky, tábor můžete reklamovat.

 • Reklamaci směřujte písemně k pořadateli tábora.
 • V dopisu popište vadu, která nastala, popř. ji doplňte také o důkazy, které máte, např. fotografie, a sdělte, jakou výši slevy si představujete.
 • Pořadatel dětského tábora by se vám měl k reklamaci vyjádřit do třiceti dnů.
 • Pokud se k reklamaci nevyjádří nebo váš nárok neuzná, máte možnost vydat se soudní cestou.
 • V případě, že dětský tábor pořádá osoba, která v dané oblasti podniká, můžete se před zahájením soudního řízení obrátit ještě na Českou obchodní inspekci s žádostí o vyřešení sporu v mimosoudní rovině.