Koberečky s vysokým chlupem, které měla paní Monika v obýváku a v ložnici, vyšly celkem na 3400 korun. „Asi po třech letech jsem se je rozhodla dát chemicky vyčistit, i když nebyly vyloženě špinavé. Syn si ale rád hraje na zemi,“ líčí žena.

Překvapilo ji, že za čištění obou koberců zaplatila poměrně nízkou částku – dvě stě korun. Co ji ale skutečně zaskočilo, byl fakt, že jí pracovnice čistírny dala k podpisu příjmový doklad, v němž se zbavuje odpovědnosti za poškození nebo zničení věci.

„To je ale v rozporu s reklamačním řádem, který tam mají vyvěšený. V něm stojí, že kromě upadnutých knoflíků a vytržených zipů má čistírna zodpovědnost za převzaté věci,“ říká žena.

Po několika dnech si šla koberce převzít a nestačila se divit. „U jednoho koberce byly úplně vytrhané chlupy, až z nich zbyly jen nitě. Paní v čistírně jsem řekla, ať ho rovnou vyhodí,“ vypráví zákaznice.

„Druhý koberec byl na obou stranách rozpáraný, podšívka byla rozedřená a tenká jako plína, ačkoliv předtím byla tvrdá, gumová,“ dodává. Paní Monika se rozhodla službu písemně vyreklamovat, dostala ale odpověď, že reklamace se zamítá. Důvodem zničení koberců prý byla povaha textilie.

Reportéři Blesku zašli s paní Monikou za jednatelem prostějovské čistírny. Po výměně argumentů se jim podařilo podnikatele přesvědčit, aby zničený koberec poslal k posouzení odborným znalcům.

„Jestli se prokáže, že jsme skutečně pochybili zvolením nesprávného technologického postupu při čištění, jsem ochotný se s paní Monikou domluvit a dát jí požadovanou náhradu škody ve výši 2000 korun,“ řekl vedoucí.

Zkrácený přepis rozhovoru s jednatelem čistírny:

V provozním řádu stojí, že nesete zodpovědnost za převzaté věci…

„Ano, ale záleží, čím je ta škoda způsobená. Může se jednat o vadu materiálu, chybu můžeme zavinit i my. Pak jsou další okolnosti, které dopředu neovlivníme.“

Když ale vrátíte zákaznici takhle poničené věci, tak přeci máte povinnost jí tu škodu za zničený koberec nahradit.

„Zákazník ale od nás dostal vyjádření o reklamaci.“

Ano, tu jste jí zamítli. Přeci ale nemůže koberce posuzovat pracovnice vaší čistírny. To by měl být někdo nezávislý.

„Víte, u těchto výrobků dochází často k poškození, proto jsme jí dali podepsat lísteček…“

Tak jste koberce neměli přebírat.

„Uznávám, to jsme nemuseli. Ale informovali jsme o tom, že může dojít k poškození... Máme zhruba čtyři reklamace ročně, nemusí se o tom mluvit.“

My přeci nechceme poškodit vaši prodejnu, jde nám jen o pomoc naší čtenářce.

„Dobře, nechám koberce poslat do výzkumného ústavu, a jestli se prokáže chyba, vrátíme paní peníze.“

Zničila vám čistírna látku? Máte nárok na náhradu!

„Čistírna nese vedle povinnosti dodržet smlouvu o vyčištění koberců taky odpovědnost za jejich zničení, poškození či ztrátu. Pokud spotřebitelka při jejich vyzvedávání zjistila, že došlo k poškození, má hned dvě práva, a to právo z vadného provedení údržby a právo na náhradu škody,“ řekl právník.

Podle právníka Lukáše Zeleného z dTestu může zákazník po uznání reklamace docílit vrácení zaplacené ceny za vyčištění a současně získat i náhradu škody. „I když reklamaci čistírna neuzná, protože je přesvědčena, že vše udělala, jak měla, a technologický postup byl z její strany dodržen, nezbavuje to čistírnu odpovědnosti za škodu na věci, kterou převzala,“ vysvětluje odborník.

Výjimkou by byla prý například situace, kdy by se přes čistírnu přehnala povodeň, která koberce zničila, a stejná povodeň by zasáhla i dům spotřebitelky. Ve výsledku by tak bylo jedno, kde by se v danou chvíli koberce nacházely.

Podle právníka z poradny dTestu se spotřebitelé často setkávají s jednáním, kterým je chce podnikatel zbavit práva na náhradu škody. „Může to být zrovna na příjmovém dokladu, který spotřebitel obdrží oproti předání věci. K takovým prohlášením se ale nepřihlíží, jsou právně bezvýznamná. Samu odpovědnost za škodu na převzaté věci a její rozsah určuje zákon a nelze se od něho v tomto směru odchýlit,“ říká právník Lukáš Zelený.

Odvolávat se na upozornění může čistírna prý jen v případě, že spotřebitelka vyžadovala například zcela nevhodný postup čištění a čistírna by ji individuálně a prokazatelně při uzavírání smlouvy upozornila na nevhodný pokyn.

Spotřebitelka se může bránit pořízením znaleckého posudku vypracovaného nezávislým soudním znalcem. To, že koberec posoudila zaměstnankyně čistírny, není správné, protože ona je osoba zainteresovaná do případného sporu.

„Pokud odborný posudek bude ve prospěch zákaznice, vyvrátí jím stěžejní argument čistírny a může nadále trvat na uhrazení vzniklé škody,“ říká právník.

Spotřebitelka dokonce ani nemusí souhlasit se způsobem stanovení výše náhrady podle podmínek čistírny. Může požadovat i více a soud sám posoudí, v jaké výši jí náhrada škody náleží.

Fotogalerie
2 fotografie