„Exekuci prodejem nemovité věci, v níž má dlužník trvalý pobyt, není možné provést, pokud výše pohledávek všech přihlášených věřitelů nepřesahuje 100 000 Kč bez příslušenství,“ potvrzuje Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR. Výjimkou ale je dluh na výživném nebo náhrada újmy za ublížení na zdraví nebo trestný čin, neboť v takovém případě lze nemovitou věc prodat vždy.

Příklad: Panu Josefovi byl před několika dny doručen exekuční příkaz prodejem nemovité věci. Jeho dluh je přitom asi 150 tisíc korun a rodinný dům, který by měl být vydražen, má hodnotu kolem osmi milionů. Vzhledem k tomu, že dluh pana Josefa je vyšší než 100 000 korun, je možné exekuci prodejem nemovitosti provést.

Prodej nemovitosti je poslední možnost

Prodej nemovitosti by měl být až poslední možností, poté, co exekutor vyčerpal všechny ostatní způsoby (srážky ze mzdy, domluvu na splátkovém kalendáři aj.) „Až v případě, kdy se tyto způsoby ukážou jako neúčelné nebo exekuce by takto trvala moc dlouho, může exekutor přistoupit k vedení exekuce více invazivními způsoby,“ vysvětluje Mgr. Mlynarčík.

Pokud dlužník argumentuje tím, že cena nemovitosti dalece přesahuje výši dluhu, je na něm, aby prokázal, že je možné exekuci úspěšně provést postižením jiného jeho majetku.

Cenu určí znalec

Cenu exekuovaného majetku určí znalecký posudek, který nechá soudní exekutor vypracovat. Na jeho základně pak určí hodnotu nemovitosti, jejíž prodej byl nařízen.

Rada: Nesouhlasíte s výší ceny za nemovitost, kterou soudní exekutor určil? Můžete proti usnesení o ceně podat odvolání.

Dražba: Přeplatek patří dlužníkovi

Pokud se nemovitost prodá za vyšší cenu, než kterou činil dluh, přihlášené pohledávky a náklady exekuce, zbylé peníze připadnou dlužníkovi. „Z výtěžku dražby se uspokojí vymáhaná pohledávka, veškeré pohledávky do dražby přihlášených věřitelů a náklady exekuce. V případě, že nějaké peníze zbydou, vrátí soudní exekutor daný přeplatek povinnému po skončení exekuce,“ dodává prezident Mlynarčík.

Rada: Hrozí vám zabavení domu? Podejte např. návrh na zastavení či odklad exekuce, popřípadě, prokažte existenci jiného majetku, který postačí k zaplacení dlužné částky.

 

Video
Video se připravuje ...

Experti o dlužnících i praktikách exekutorů. Co je potřeba v Česku změnit? Pavlína Horáková

Fotogalerie
3 fotografie