Uživatel aplikace má na vybranou ze dvou možností. V případě naléhavé situace - ať již jde o oběti zločinu, ohrožené osoby nebo svědky trestného činu - bude volající přepojen na místní policii.

Mapa policistů

Druhou možností aplikace je takzvaná kvadratická lokace. Při ní se na displeji mobilního telefonu zobrazí mapa a ukáže uživateli, kde je nejbližší policista, a jak je možné se s ním spojit.

Problém s drogami

Ačkoli metropole Mexiko je podle listu El Universal patrně nejbezpečnějším městem v zemi, ani ona nebyla ušetřena násilí spojeného s obchodem s drogami, které zamořuje zbytek státu. A nezbývá než doufat, že novou aplikaci nebudou využívat i drogové kartely, aby s její pomocí snáze vyhledávaly a likvidovaly policisty v ulicích.