Hranice je navýsost současným příběhem o tom, jak se každý z nás může nečekaně ocitnout v mezní, hraniční situaci a být nucen volit mezi dobrem a zlem. Film nás nutí uvědomit si, že diskuse o morálních volbách není doménou akademických debat, ale probíhá tady a teď, v současném Polsku.  Na projektu spolupracuje producentský tým, který v posledních letech společně s Agnieszkou Holland vytvořil oceňovaný film Šarlatán a zároveň připravuje film o Franzi Kafkovi.

Na vzniku filmu se také podílela česká produkční společnost Marlene Film Production producentky Šárky Cimbalové. Hranici podpořil Státní fond kinematografie, dalším z koproducentů je i Česká televize. Film v ČR distribuuje BIOSCOP, termín české premiéry je stanoven na 19. října 2023. Kromě ČR a Polska je již nyní potvrzeno uvedení filmu v dalších 20 zemích.

Hranice je fiktivní příběh, scénář filmu je ale založen na skutečných událostech, které se dějí přímo vedle nás. Přípravy filmu zahrnovaly stovky hodin analýzy dokumentů, rozhovory s uprchlíky, pohraničníky, obyvateli pohraničí, aktivisty a odborníky. Ve filmu se prolínají tři pohledy – perspektiva uprchlíků, polských aktivistů a pohraničníků. Hranice je hlavně příběh o lidech. O lidech prožívajících hraniční situace.

Fotogalerie
3 fotografie