Albert Rohan se narodil v Melku v Dolním Rakousku a od roku 1963 působil v rakouské diplomatické službě. V ní dosáhl nemalých úspěchů. Coby rakouský velvyslanec působil v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, významnou roli hrál i ve vyjednávání o uznání nezávislosti Kosova.

Rohanové jsou původně francouzský šlechtický rod, který však z Francie odešel po Velké francouzské revoluci. Rod se rozdělil na několik linií, z nichž jedna si vybudovala sídlo v Čechách na Sychrově. Další pak dokonce přijala jméno Rohan - Choustnik po jihočeském Choustníku. Na rozdíl od sychrovské větve nebyl této větvi majetek zabaven Benešovými dekrety (ale komunisty po roce 1948), takže jim byl majetek v Česku včetně Choustníku restituován po roce 1990.

Úsloví „Jako kníže Rohan“ se také zapsalo do české kultury. Jedná se o titul televizního dramatu s Vladimírem Menšíkem z roku 1983 či o název písně Richarda Müllera. Používá se zejména v souvislosti s velkopanským chováním.

Fotogalerie
3 fotografie