Výše Stropnického příjmů byla prý překvapením i pro samotnou Žilkovou. „Jak jsem se u soudu o výživné naší dcery Korduly dozvěděla – do té doby to pro mě bylo utajené – jeho příjem je 480 tisíc korun měsíčně. Značnou část tvoří jeho vysoký plat,“ prohlásila herečka před časem.

Jelikož je zmíněná suma skutečně enormní, obrátil se Blesk prostřednictvím zákona 106 o svobodném přístupu k informacím na ministerstvo zahraničí. Rezort v odpovědi uvedl, že Stropnický je zařazen v 15. platové třídě a 12. platovém stupni. K tomu mu ještě náleží osobní příplatek a příplatek za vedení.

„MZV dospělo k závěru, že v posuzovaném případě převážil zájem na ochranu soukromí jmenovaného velvyslance, neboť nelze vyloučit, že požadované informace mohou podnítit poškození jeho legitimních zájmů, a proto není plat uveden v konkrétních číslech,“ stojí v odůvodnění Černínského paláce.

Blesk se proto podíval do platových tabulek a zjistil, že plat současného velvyslance v Izraeli se pohybuje v rozmezí mezi 75 až 80 tisíci korunami hrubého měsíčně. Jenže Stropnický k platu pobírá ještě náhrady za životní náklady (NZŽN). Tady rezort zahraničí poskytl vzorec.

Metodika výpočtu NZŽN probíhá tak, že korunový plat se vynásobí 26 %, a touto cestou získané likvidní koruny se vynásobí koeficientem pro příslušnou zemi. Izrael má koeficient 0,627964,“ stojí ve vyjádření ministerstva, které dodává, že velvyslanectví v Tel Avivu je zařazeno mezi ta s nejvyšší politickou důležitostí.

To znamená, že Stropnickému náleží suma v rozmezí 12,3 až 13 tisíc dolarů (270 tisíc – 286 tisíc Kč)!

Pokud sečteme obě částky, tedy náhradu životních nákladů i měsíční plat, pobírá Stropnický od státu dohromady cirka 360 tisíc korun měsíčně. Zbytek jeho příjmů pak tvoří starobní důchod a herecké a překladatelské tantiémy. Stropnický je také podle katastru nemovitostí majitelem dvou bytů v širším centru Prahy, ze kterých může inkasovat nájmy. Kolik ze svých královských příjmů bude ochoten přispívat na výživné dcery, zůstává nedořešenou otázkou.

Pikantní je, že Stropnický teď má v Izraeli v současnosti žít s novou partnerkou, svou podřízenou a zaměstnankyní ambasády. V minulých týdnech se řešil jeho profesní přešlap, když se vyfotil s představitelem české dezinformační scény Žarkem Jovanovičem.

Video
Video se připravuje ...

Veronika Žilková o novém filmu Spolu: Musela se rvát s Kozubem! David Turek, Elmer Carvalho

Fotogalerie
147 fotografií