Fotograf dlouhodobě bojoval s cukrovkou. Jeho smrt byla zřejmě náhlá. Osudým se mu měl stát srdeční infarkt.

„S bolestí v srdci a slzami v očích si vás dovoluji informovat o úmrtí významného českého fotografa Petra Našice, který zemřel ve věku 57 let. Byl nalezen ve svém bytě,“ informoval producent Robin Suchánek.

Poslední rozloučení s tímto talentovaným mužem proběhlo v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, kde vedl mši římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský Václav Malý (71).

Před 14. hodinou začaly do kostela proudit davy lidí a lavice v něm se plnily velmi rychle. Před rakví s ostatky a vysokou svící byla postavena barevná fotografie Našice. Mezi smutečními hosty se objevil herec Miroslav Táborský (62), Ivan Trojan (57) i jeho manželka Klára Pollertová-Trojanová (50).

Jako poslední dorazila herečka Eva Čížkovská (56) s kyticí růží v ruce. Před oltářem se uklonila.

Herečtí manželé Bára Hrzánová (57) a Radek Holub (53) se s fotografem léta přátelili.

Rozloučit se s fotografem přijel na invalidním vozíčku herec Jan Potměšil (55).

Biskup Malý úderem druhé hodiny zahájil zádušní mši za fotografa, který podlehl na následky covidu. Po jeho slovech se k řečnickému pultu postavila herečka Simona Postlerová (57) a pronesla slovo boží.

Sloužící biskup přiznal, že fotografa moc neznal, ale párkrát se setkali. Bylo to v prosinci a pak znovu po Novém roce, kdy si povídali. Další setkání už nestihli… Biskup si od jeho přátel, co ho dobře znali, nechal napsat vzpomínky.

„Byl to muž, který neměl rodinu, ale nadevše ctil a miloval své rodiče. Podporoval různé charitativní projekty. Založil neziskovou organizaci a organizoval akce pro děti. Nebyl jen pozorovatelem, ale něco konkrétního konal, svými silami,“ zmínil Malý. Biskup připomněl i to, že Našic fotil fotky, když Miloš Forman v Praze točil Amadea.

„Pan Petr nebyl boháč, nebyl zištný, zachycoval okamžiky, které tady po něm zůstanou,“ dodal. Posléze slovo boží pronesla řádová sestra.

Z kůru zazněla slavná Ave Maria v podání operního pěvce.

Biskup opět pronesl modlitby. „Je třeba prokázat našemu zemřelému poslední službu lásky, pohřbít ho a odevzdat Pánu Bohu,“ vyzval přítomné k modlitbě za zesnulého. Posléze došlo ke svatému přijímání těla Páně a opět k modlitbám.

Pár vět pronesl i starosta Prahy 1 Petr Hejma. „Byl to úžasný člověk, bude nám moc chybět. Je to nespravedlivé, že odchází ti, co nám ještě mohli hodně dávat. Už ho bohužel neuvidíme na našich pátečních poradách, co po Praze 1 uděláme něco užitečného. Už nepřijde na naši terasu, kde si pohovoříme o dalších projektech. Petře, za nás za všechny, co jsme tě měli rádi, moc děkujeme. A vám všem děkuji, že jste přišli,“ řekl starosta.

Toho vystřídal Jan Potměšil. „Petr měl dar spojovat lidi, vidět celý svět, příběhy. Když jsme se domluvili, případně náhodně setkali, bylo dobře. S Petrem bylo dobře. Setkat se s ním znamenalo, že se zlepšila nálada. Petře, děkuji, to jsi ty. V našich srdcích žiješ dál a navždy. Děkujeme, Petře,“ vzpomínal na svého kamaráda herec.

Biskup se rozloučil a požádal Boha o přijetí. Rakev pokropil svěcenou vodou a s kouřícím kadidlem ji obešel.

„Modleme se tedy s důvěrou: Ať náš Bůh, který je Bohem živých, vysvobodí našeho bratra ze smrti, ať je k němu ve svém soudu milosrdný a odpustí mu jeho dluhy. Modleme se, aby Kristus, dobrý pastýř, který dal život za své ovce, našeho bratra s Bohem smířil a dovedl ho do věčné radosti.“

Rakev s ostatky fotografa byla za doprovodu kněžích vynesena před kostel a naložena do přistaveného pohřebního vozu. Na rakev položili věnec a květinu. Po pár minutách se vůz rozjel a smuteční hosté se rozloučili potleskem.

Fotogalerie
144 fotografií