Vácha knize věnoval jedno z adventních kázání v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Žilková totiž v biografii mimo jiné zveřejnila své největší životní tajemství, a to, že čekala dítě s Jiřím Menzelem (†82), ale podstoupila potrat.

Právě to považuje za svůj „rozvod s Bohem.“ V knize vypráví jak o těžkém životním rozhodnutí, tak o pocitech následné viny. Herečka svými vzpomínkami podle svých slov chtěla pomoct ženám, které se ocitnou samy v těžké situaci.

A Vácha si tuto pasáž knihy vzal jako exemplární příklad. „Je to tak plné hlubokých, byť nesprávných teologických myšlenek, že jsem si ho dovolil pro potřeby kázání naučit nazpaměť,“ říká během kázání, které je k dispozici i na webu Akademické farnosti Praha. A následně z knihy cituje úryvek, kde Žilková přiznává, že potratem se stala vyvrhelem v hodnotách, které si sama určila, a přestala mít pocit, že se o ni Bůh stará. 

Vácha ale její výklad hodnot rozporuje. „Pořád máme tu představu Boha – přísného soudce, který miluje jen hodné dívky a chlapce, kteří neudělali nic zlého, a pokud něco provedou, odstřihnou se od Boha,“ říká farář.

„Občas si ve zpovědnicích říkáme, že následky hříchu jsou horší, než hřích sám. Když se Bohu podaří zatoulanou ovci nalézt, má z ní větší radost, než z těch 99 procent nezatoulaných. Není to však bagatelizace hříchu! Ale svátost smíření byla vymyšlena kvůli věcem, které nejsme sami sobě schopni opustit. Neexistuje hřích tak těžký, že by nešel odpustit. Pojmenuje svoje hříchy a věřme, že každá svátost smíření je vodopád milosti shora,“ dodává Vácha.  

Knihu Veronika Žilková: Dělte dvěma najdete u dobrých knihkupců a na webu ikiosek.cz s dopravou zdarma. A pozor – na ikiosku ji dostanete i s osobním podpisem herečky!

VIDEO: Vánoce u Žilkové? Nikdo nesmí vstát od stolu, jinak zemře! Už jednou se to stalo!

Video
délka: 04:52.36
Video se připravuje ...

Vánoce u Žilkové? Nikdo nesmí vstát od stolu, jinak zemře! Už jednou se to stalo! Petr Macek

Fotogalerie
30 fotografií