Tři roky teď bude Řepka žít pod dohledem probačního úředníka. „Odsouzený, kterého propouštíme z vězení, je poučen, aby zkontaktoval kurátora v rámci probační a mediační služby. Ten člověk mu může případně pomoci,“ řekla Blesku mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Na Řepkovi teď je, aby takovému úředníkovi v okolí trvalého bydliště zavolal. Protože když to neudělá, nesplní podmínku danou soudem a může nakrásně putovat opět do tepláků. „Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt odsouzeného s probačním úředníkem,“ zdůraznilo Blesku tiskové oddělení Probační a mediační služby ČR.

Další pojistkou před kriminálem jsou podmínky, které má v probačním plánu. V případě fotbalisty je z něj ale známo jen několik málo bodů. Musí se např. pravidelně hlásit a dle svých možností také splatit v průběhu ochranné lhůty způsobenou škodu 430 tisíc korun.

VIDEO: První zpověď Řepky po propuštění: Drsný vzkaz Erbové ohledně syna

Video
délka: 02:13.12

První zpověď Řepky po propuštění: Drsný vzkaz Erbové ohledně syna FTV Prima

Rychle zpět

Probační a mediační služba k jeho případu nechce říkat víc, než zaznělo při propuštění Tomáše Řepky, který byl odsouzen za řízení vozidla pod vlivem alkoholu, maření úředního rozhodnutí, zanedbání povinné výživy, poškození cizích práv a zpronevěru.

„V pravidelných intervalech podáme soudu zprávu o průběhu dohledu. Pokud klient podmínky dohledu závažným způsobem poruší, neprodleně informujeme soud, který může rozhodnout o přeměně trestu,“ sdělilo tiskové oddělení Probační a mediační služby, které čeká na nového mluvčího, jímž se od února stane Martin Bačkovský.

VIDO: Řepka je z vězení venku, soud ho pustil! Takto to odůvodnili!

Video
délka: 01:14.24

Řepka je z vězení venku, soud ho pustil! Takto to odůvodnili! Blesk TV

Kontrola, ale i pomoc

„Sledujeme chování propuštěného, pokud má například uložen zákaz alkoholu, kontrolujeme, zda tento zákaz dodržuje. Pokud má soudem stanoveno zdržovat se v určené době ve svém obydlí, tak kontrolujeme to. Jak vlastně bude dohled probíhat, stanovuje tzv. probační plán dohledu,“ popsala Blesku Probační a mediační služba ČR všeobecný postup v případě propuštěných vězňů, kteří musí žít pod dohledem probačního úředníka.

Ten vedle kontrol rovněž poskytuje propuštěnému vězni pomoc při řešení životních situací, popř. poskytuje kontakty na další organizace (např. úřady práce, občanské a dluhové poradny, služby psychologa, psychiatrů apod.).

VIDEO: Proč se chce vrátit na Bory?! Řepka po propuštění prozřel!

Video
délka: 05:01.92

Proč se chce vrátit na Bory?! Řepka po propuštění prozřel! FTV Prima

Fotogalerie
58 fotografií