Sekundární (druhotná) leukemie postihuje hlavně starší pacienty, kteří již před časem prodělali nějaké nádorové onemocnění, a doktoři je léčili chemoterapií, eventuálně v kombinaci s ozařováním. A to je Gottův případ. Tyto sekundární akutní leukemie mají bohužel horší prognózu než ty prvotně vzniklé.

Poškozené buňky

„Pokud onemocní starší člověk zhoubným nádorem, může se stát, že po intenzivní chemoterapii se objeví za několik let tzv. druhotný nádor. Chemoterapie totiž poškodí genetickou informaci zdravých buněk a za několik let se může vyvinout jiný problém. S přibývajícím věkem riziko druhotného nádoru stoupá,“ vysvětlil Blesku MUDr. David Belada, Ph.D. ze 4. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové. I v případě akutní leukemie jako druhotného nádoru není prognóza většinou příznivá z důvodu obtížné léčitelnosti.

Prý je vyčerpaný

„Tělo je často předchozí léčbou již vyčerpané a genetická výbava druhotného nádoru často způsobuje, že onemocnění je agresivnější než v prvním případě,“ dodal MUDr. Belada. Pro Karla Gotta to nejsou vůbec dobré zprávy. Všichni ale věří, že se stane zázrak a zákeřné onemocnění opět porazí.

Biologická léčba

I v terapii nemocných s akutní leukemií se používá biologická léčba. U nemocných s akutní myeloidní leukemií jsou však možnosti této léčby zatím omezené. V poslední době se v běžné praxi začíná používat kombinace chemoterapie s protinádorovým lékem zvaným midostaurin, a to u pacientů s AML se specifickou mutací jednoho z genů.

Fotogalerie
113 fotografií