Profesor Marek Trněný ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pomáhal Zlatému slavíkovi bojovat s nemocí už před čtyřmi lety. Boj s Non-Hodgkinovým lymfomem tehdy Mistr s jeho pomocí úspěšně vyhrál.

Marek Trněný je světově uznávaným onkologem. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha. V lednu 2008 byl jmenován přednostou I. interní kliniky VFN a 1. LF UK a v roce 2009 ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Následně byl jmenován profesorem onkologie UK.

V roce 2016 se podílel na klinické studii, která pomocí nového preparátu definovala léčbu snižující úmrtí na konkrétní typ lymfomu o 39 procent. Výsledky profesora Trněného a jeho týmu vedly ke změně léčebných postupů u tohoto nádoru. „Tento imunomodulační lék bude v Evropě registrován pro léčbu nemocných s lymfomem z plášťové zóny,“ vysvětlil tehdy Marek Trněný. Chcete celou knihu takového čtení? Koupit můžete na online iKiosek – vaší ishop trafice. Objednáte-li dopoledne, máte zítra doma ve schránce.

VIDEO: Nemocný Gott varoval Dominiku! A dcera Urbánkové zrušila svatbu

Video
délka: 02:00.43

Nemocný Gott varoval Dominiku! A dcera Urbánkové zrušila svatbu Petr Macek, Lukáš Červený

Fotogalerie
47 fotografií