Rodina a kolegové se dnes dopoledne v Národním divadle rozloučili s Václavem Postráneckým, který 7. května podlehl rakovině jícnu. Mezi smutečními hosty se objevila skupinka lidí, kteří měli okolo krku stuhy s řádem a stáli čestnou stráž u rakve s ostatky.

Jsou to členové řádu Evropští rytíři vína, mezi které patřil i Postránecký. Z hereckého stavu se této pocty dostalo ještě herečce Janě Švandové a jedním z rytířů je i kardiochirurg Jan Pirk.

Kdo jsou rytíři vína? Jsou čestní, ušlechtilí, stateční a konají dobro. Namísto řinčení zbraní dávají své meče dolů a sklenice nahoru. 

VIDEO: Druhý pohřeb Postráneckého (†75): Něco tak dojemného jste neviděli!

Video
délka: 44:06.79

Druhý pohřeb Postráneckého (†75): Něco tak dojemného jste neviděli! Blesk TV

Kdo jsou rytíři vína?

Z českých stránek řádu se dozvíme, že: „ ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – Evropský řád rytířů vína se hlásí ke křesťanským rytířským hodnotám a evropským kulturním tradicím. Rytíři vína mají v úctě zejména duchovní hodnoty, neboť víno už v dobách historických bylo jako nanejvýš ušlechtilý produkt povýšeno na symbol boží v celém křesťanském světě.  Rytíři vína působí v zájmu rozvoje kultury vína, kvalitní víno ctí a v neposlední řadě pomáhají rozvíjet vědecké práce týkající se vína a vinařství.“

Řád podle informací ze stránek navazuje na středověký rytířský řád sv. Jiří z roku 1333. Jeho nejvyšším představitelem byl Otto von Habsburg – v současnosti je to Karl von Habsburg. Představenstvem celého rytířstva je Rytířský senát, jenž má sídlo ve svobodném rakouském městě Eisenstadt. V současné době řád působí v 16 zemích Evropy.

CELÝ ZÁZNAM: Pohřeb Václava Postráneckého (†75): Zlomení kolegové před rakví

Video
délka: 48:54.15

CELÝ ZÁZNAM: Pohřeb Václava Postráneckého (†75): Zlomení kolegové před rakví redakce Blesk

VIDEO: Poslední díl Václava Postráneckého v Krejzových už dnes! Jak se rozloučil?

Video
délka: 00:53.44

Poslední díl Václava Postráneckého v Krejzových už dnes! Jak se rozloučil? FTV Prima

Fotogalerie
34 fotografií