Československá komunistická Státní bezpečnost se o Michala Davida, vlastním jménem Vladimíra Štancla, začala zajímat počátkem osmdesátých let, kdy mu založili složku s krycím jménem KOMEDIANT.

V lednu 1984 si pak na zpěváka přišla stěžovat matka jedné z dívek, které prý navštěvovaly jeho bujaré večírky. Matka dívky si stěžovala, že od seznámení se zpěvákem její dcera.: "...nalezla zálibu v konzumaci drog a alkoholu, ztratila zájem o poctivý způsob života a zcela se odcizila rodině." Na organizování mejdanů se prý podílela i zpěvákova matka Edita Štanclová, ke které si pak maminky děvčat chodily na synáčka stěžovat. Samotný David se pak na policii vždy bránil, že obviněním z drog ho chtějí zdiskreditovat a že je čistý.

Na základě tohoto udání se příslušníci začali o zpěváka zajímat blíže a vyslechli řadu dívek z Davidova okolí i jejich rodiče. Vyšlo najevo, že už od září 1982 probíhá soudní spor mezi zpěvákem a jednou z dívek o uznání otcovství nemanželského dítěte. "David odmítá podrobit se krevní zkoušce a soudního projednávání se zúčastnil dosud pouze v jednom případě, ačkoliv byl již několikrát předvolán," zaznamenalo StB s tím, že zpěvák ovlivňuje podplácením zainteresované pracovníky soudu. Dokonce i matku dítěte se prý pokoušel přimět k interrupci, a nabídl jí za to 10 000 Kčs. Odmítla.

Soud nakonec zpěvákovo otcovství uznal a vyměřil mu alimenty, které zpěvák ale zprvu neplatil. K synovi Petrovi se oficiálně přiznal až mnohem později, v jeho 18 letech, kdy mu zazpíval na maturitním plese.

Obecně se StB domnívala, že David společně s dalšími osobami z okruhu jeho styků v negativním politickém duchu ovlivňuje mládež, obdivně mluví o západním způsobu života a v KSČ je jen ze zištných důvodů. Na základně toho StB a žádala o povolení využití zpravodajsko-technických prostředků k zadokumentování zpěvákovy závadné činnosti.   

Jenže narazila. K "rozpracování" osoby Davida pro podezření z páchání trestné činnosti (podávání alkoholu nezletilým, ohrožování mravní výchovy nezletilých a rozšiřování drog a otravných látek) nedošlo na základě intervence tehdejšího náčelníka OS SNB. Dle názoru pracovníků, jak se píše ve složce StB, byla důvodem k zastavení skutečnost, že do tohoto prostředí docházela mimo jiné dcera předsedy vlády ČSR, která byla evidována jako osoba s drogovou závislostí. 

Komunisté se také báli, že jim zpěvák emigruje. Během návštěv svého otce ve Švýcarsku, který tam odešel už v roce 1969, si prý zpěvák zjišťoval možnosti zahraničního vystupování. Otec, který v Švýcarsku pracoval jako ředitel banky, také podle zjištění StB synovi daroval mercedes a aparaturu pro jeho vystupování.

Fotogalerie
47 fotografií