K nedorozumění mezi Zemanem a Gottem došlo ohledně výroku, který Mistr pronesl pro Blesk. „Současné prezidentské klání sleduji velmi bedlivě, nejen z pohledu názorů a vizí jednotlivých kandidátů, ale zejména z jejich celkového projevu. K volbám půjdu, o prezidentských kandidátech s rozvahou přemýšlím. Budu proto volit člověka, kterého si vážím, jehož myšlenky a názory jsou mi blízké, a vím, že naši republiku bude opět dobře reprezentovat. A mohl by dle mého obstát i v nelehké době, která nás nepochybně čeká,“ řekl doslova Slavík.

Video
délka: 02:14
1080p 720p 360p

Roztržka mezi Gottem a Zemanem: Jak to bylo s Mistrovou podporou u voleb? Luboš Kopecký, Aleš Brunclík

Prezident si jeho slova interpretoval jako podporu své osoby, což řekl také při děkovací řeči po ukončení sčítání hlasů z prvního kola voleb. Karel Gott na toto reagoval ještě v sobotu: „Jako vždy, při všech volbách, jsem jmenovitě nepodpořil žádného kandidáta. Proto ani jejich výroky nekomentuji."

Jak to má Karel Gott s osobou prezidenta, se můžete dočíst v obsáhlém rozhovoru z roku 2013 z České televize.


Reportér ČT: My vám pochopitelně budeme nabízet různé názory a říkali jsme si, že by bylo dobré zeptat se i lidí, kteří nejsou obvykle s politikou spojováni. A proto je mým hostem teď tady na pražském Václavském náměstí zpěvák Karel Gott, kterého vítám. Pane Gotte, váš názor na přímou volbu? Je to novinka.

Karel Gott: Je pro mě ctí stát na tomto místě v tak významný den přímých voleb. Já si myslím, že přichází doba, kdy by asi hlava státu neměl být romantik, krasořečník, ale někdo, kdo řekne pravdu, přitom ale stmelí národ a bude akcentovat na ekonomiku. Taková doba přichází. A přesto, že je přímá volba, což znamená, že stát vlastně vkládá odpovědnost na nás, to znamená, my se potom musíme podívat na sebe do zrcadla a říct si, udělal jsem dobře, je to moje zásluha,  a nebo nadávat sám sobě.  Ačkoliv jsou stejné věci, jako při nepřímé volbě, to znamená  jsou vlivy, vedení různých stran, které doporučují svým voličům, koho by měli volit. A tam jsou zase zájmy, je tam výměnný obchod, tak jako byl.

Reportér ČT: V principu si myslíte, že je to správně, nebo že to spíš mělo zůstat na zákonodárcích?

Karel Gott: Já myslím, že je to v podstatě jedno, protože jde opět o hru sféry zájmů a opět vůdci stran řeknou svým voličům, co by bylo dobré, pak jsou doporučení podprahová, média mají veliký vliv…

Reportér ČT: Také lidé ze showbyznysu, narážím na to, že v posledních dnech na konci kampaně řada lidí ze showbyznysu, třeba i zpěváci, podpořili některé kandidáty třeba už tím, že vystoupili na jejich koncertech – Byl jste třeba vy požádán některým kandidátem, abyste mu pomohl tím, že třeba někde zazpíváte?

Karel Gott: Nebyl jsem tentokrát požádán, protože všichni o mně vědí, že to nedělám, ale stejně si myslím, že určitý vliv můžeme mít, nějaký názor můžu říct, a proto já osobně bych vítal hlavu státu, která umí reprezentovat náš stát v zahraničí, znát mentalitu, být empatický, to znamená vycítit druhou stranu a umět připravit půdu pro dobrý obchod, protože dobrý obchod znamená růst ekonomiky, růst ekonomiky znamená více pracovních příležitostí pro lidi.

Reportér ČT: I ve vašem oboru je to vlastně taky o penězích a o ekonomice, co si budeme říkat. Vy sám máte zahraniční zkušenosti, takže nejspíš už víte, kam směřuji. Občas zaznívalo – někdy žertem, někdy vážně – „Gott na Hrad“, co vy sám říkáte na tuhle větu?

Karel Gott: Samozřejmě, že mně to velmi, velmi lichotí, to vědět, ale neumím si to představit. Moje poslání je něco jiného, já dělám to, co si myslím, že umím, to se projevuje v úspěchu, tady musí skromnost stranou.  Ale neumím si představit, že bych znal všechny ty protokolární záležitosti, ústavní právo, etiketu… Prosím, zkušenosti ze zahraničních cest mám, umím nějaké jazyky a hlavně tím, že přijdu do styku s veřejností, znám mentalitu některých národů a tam si myslím, že bych uměl připravit půdu pro dobré jednání a pro tu ekonomiku, o které si myslím, že nás bude nejvíc zajímat v budoucnosti.

Reportér ČT: To byl, pane Gotte, téměř předvolební projev, takže uvidíme za 5 let, až vyprší mandát tomu prezidentovi, kterého jsme dneska volili. Jenom stručně, byl jste volit prezidenta? Neříkejte koho, samozřejmě, jen jestli jste byl volit.

Karel Gott: Ještě nebyl, protože nejsem rozhodnut. Počkám si dneska, jak to bude vypadat, a pak do toho vstoupím s přesvědčením, že jsem dobře uvážil. I když si myslím, že nic neovlivním. Ale budu mít dobrý pocit.

Reportér ČT: Poslední věc. Jak by měl vlastně ten prezident vypadat? Jaký by to měl být podle vás člověk? Jak vy vidíte budoucího prezidenta, nebo možná prezidentku?

Karel Gott: Myslím si, že by to asi neměl být romantik, krasořečník, ale někdo, kdo umí uklidnit národ, ale zároveň říkat pravdu, jak jsme na tom. Přitom by to měl být pokračovatel tradic demokratických prezidentů. 

Prezidentské volby 2018 - výsledky, debaty kandidátů a aktuální zpravodajství zde >>>

Fotogalerie
32 fotografií