Během ranního vysílání rádia Evropy 2 byl opět hostem malý Jakub Mareš, který na Leoše prásknul něco, co ani sám Mareš nečekal. Když začal Hezucký vzpomínat na Leošovu pěveckou kariéru, Jakub ho přerušil a spustil: "Táta je ovce! V bílém kožichu, který nosil, vypadal jako ovce!" Mareš se nechápavě vyptával, jak jeho vystoupení v kožiších může pamatovat, když tehdy ještě nebyl na světě.

Jakub se ale nenechal odradit a pokračoval: „Já si to pamatuju z písniček, jsem tě viděl.“ Hezucký se této konverzace ihned chytil a vyptával se Jakuba, zda se mu líbilo, jak táta zpíval. „Jo, strašně moc, ale bylo to o ovcích a ne o jiné písničce. Tys byl ovce a vždycky budeš,“ vysmívá se Leošovi synátor. Jindy pohotový moderátor se tentokrát nezmohl ani na slovo a jenom se smál.

Fotogalerie
8 fotografií