Asfalt se vyrábí metodou oddělování jednotlivých složek z kapalné směsi pomocí varu a srážení (destilace), což je dílčí proces rafinace ropy v ropných rafineriích. V podstatě se jedná o nejhustší zbytek po provedené destilaci, které říkáme vakuová. Základní surovinou je ropa a její ropné oleje, pryskyřice a asfaltény. Co se týče chemického složení, pak jmenujme uhlík, vodík, kyslík a někdy také dusík. Pro zlepšení vlastností (např. bod tání) se používají další přídavné suroviny-chemické látky, se kterými se asfalt mísí, tím vznikají tzv. modifikované asfalty.

Asfalt je látka odpuzující vodu (hydrofobní) s vynikající pružností, Díky čemuž je vhodná pro použití do hydroizolací, hydroizolačních pásů či asfaltových emulzí, ty umožňují zpracovávat asfalt především v silničním stavitelství. Ve spojení s plnivy se totiž asfalt používá pro obrusné a podkladní vrstvy komunikací. Obecně se asfalt nejvíce využívá ve stavebnictví

První zmínky o asfaltu datujeme kolem roku 625 př. n. l., kdy Římané převzali know-how od Kartáginců. Ale až v roce 1870 byl v USA belgickým chemikem Edmundem J. DeSmedtem poprvé vytvořen první asfaltový chodník v podobě, jak jej známe i dnes. Jednalo se o směs kameniva a živice.