Práva zaměstnance při pracovním úrazu definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pracovní úraz je podle zákoníku práce tedy poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k němu došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnanec má dle zákona nárok na odškodnění dle závažnosti úrazu, tzv. bolestné. Jaká je výše tohoto nároku se určuje pomocí bodového hodnocení. Dále je to náhrada za ztížení společenského uplatnění, pokud jsou některé jeho aktivity úrazem omezeny. Dalším nárokem je náhrada účelně vynaložených nákladů, například na léčení, zdravotní pomůcky, apod. Zaměstnavatel musí také uhradit věcnou škodu (rozbité hodinky, atd.) Mezi práva zaměstnance při pracovním úrazu samozřejmě patří náhrada za ztrátu na výdělku během pracovní neschopnosti, případně i po ní, pokud pracovník musí kvůli úrazu vykonávat hůře placenou práci.

Při vzniku pracovního úrazu je rozhodně třeba zadokumentovat všechny okolnosti pomocí fotografií či svědků a také sepsat záznam o úrazu podepsaný zaměstnavatelem. Společně s potvrzením od lékaře jsou tyto podklady nezbytné pro uplatnění nároků na odškodné.