Pojistit automobil lze v zásadě dvěma způsoby. Povinné ručení pokryje škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění škody způsobené na vozidle. Při rozhodování u koho auto pojistit velmi záleží jak na osobě pojistníka, tak na parametrech pojišťovaného vozidla a každá pojišťovna nabízí jak pro povinné ručení, tak havarijní pojištění mnoho variant. Před volbou pojišťovny je dobré důkladně zvážit, jaká rizika mohou při konkrétním způsobu užívání vozidla hrozit a volbu pojišťovny tomu přizpůsobit. V některých případech je dokonce vhodné obě pojistky zkombinovat. V dnešní době je obvykle výhodnější a přehlednější takové rozhodování provádět v online srovnávačích pojištění.   

Pojištění auta je v nabídce pojišťoven od vzniku automobilismu. Ačkoliv první automobily zdaleka nedosahovaly dnešních rychlostí, k nehodám docházelo už od samého začátku. Dokonce již ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 byla řešena odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla a to podle principu zavinění.