ERCP, nebo-li endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie je lékařské vyšetření, díky kterému lze identifikovat onemocnění jater, žlučníku, žlučovodů a pankreatu (slinivka břišní). Příkladem jsou třeba žlučové kameny, zúžení vývodu nebo podezření na nádorové onemocnění. Díky ERCP lze také provést biopsii (odebrání vzorku tkáně). Vyšetření probíhá tak, že lékař zavede pacientovi do úst endoskop. Pacient následně pomocí polykání posouvá endoskop dále přes jícen, žaludek a duodenum (dvanáctník) až k vývodu biliárního stromu a slinivce břišní.

Přes endoskop pak lékař zasune tenkou trubičku, aby mohl nalít barvivo, které je viditelné ne rentgenu. Počátky endoskopie sahají do 19. století, kdy Adolf Kussmaul sestavil první gastroskop a podíval se jim v roce 1868 poprvé do žaludku člověka. O ERCP jako takovém ale poprvé informoval až v roce 1968 William McCune, který zavedl cévku do Vaterovy papily (místo v dvanáctníku, kde vyúsťuje žlučovod a vývod slinivky) za kontroly zraku při použití fibroskopu s boční optikou. Do praxe ji pak zavedli v roce 1972 v Německu lékaři Demling a Classen a v Japonsku Kawai. Zobrazili žlučové a pankreatické cesty plněné kontrastní látkou pomocí cévky.