Protonová léčba je technologie, která se používá k léčbě hlavně nádorových onemocnění. Její výhoda je především v tom, že dokáže ozářit jen samotný nádor a zasáhne tak okolní zdravé orgány a tkáně jen minimálně. Z tohoto důvodu, když má žena například levostrannou rakovinu prsu, volí se často protonová terapie, aby nebyly zbytečně moc ohroženy plíce a srdce. Vhodná je také tato léčba pro již oslabené pacienty, kteří už podstoupili ozařování, nebo mají slabé srdce nebo lidé mající genetický syndrom se sklonem ke zvýšené toxicitě při radioterapii.

Protonová terapie je dražší než běžné ozařování, z tohoto důvodu prochází jejich schvalování u pojišťoven dlouhým a složitým procesem. I když proton objevil Ernest Rutherford na počátku 20. století, na jeho využívání v léčbě jsme si ještě museli počkat. V roce 1932 americky fyzik Ernest O. Lawrence postavil první cyklotron, který zrychlí částice až na takovou rychlost, aby se dostaly k nádoru. K léčbě se začala využívat v 50. letech 20. století ve Spojených státech amerických. Protonových center ve světě výrazně přibývá. Protonové centrum u nás sídlí v Praze.