Blíženci
Autor: CNC

28. květen <<< 29. květen >>> 30. květen

Lidé narození 29. května jsou Blíženci.  


Svátek slaví Maxmilián

  • Ženský protějšek: Maxmiliána
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Maxim, Max, Maxík, Maxmiliánek
  • Původ: Jméno Maxmilián vzniklo zřejmě uměle. Údajně jej vytvořil německý císař Fridrich III. pro svého syna. Inspiroval se jmény Fabius Maximus a Scipio Aemilian. Maximus znamená „největší“ a Aemilian vychází ze slova „aemulus“, jehož význam je „následovník“. Podle jiné teorie je jméno Maxmilián latinského původu. Bylo odvozeno od římského rodového jména Maximinianus. V tomto případě by Maxmilián znamenal „patřící k rodu Maximinů“.
  • Povaha: Maxmiliánové jsou inteligentní a citliví. Hájí zájmy druhých. Nejdůležitější je pro ně rodina.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení: LvaŠtíra, Blíženců, Střelce a Berana.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  

Mezinárodní den mírových jednotek OSN

OSN má prioritně za úkol udržovat svět v míru a bezpečí, a proto jednou z činností této organizace jsou mírové mise řešící ozbrojené nejen mezinárodní, ale především vnitrostátní konflikty a občanské války.

Mírové jednotky neboli „modré barety (přilby)“ vznikají na základě poskytnutí dobrovolných členů armád, policie, ale i civilních občanů členských států. Vojáci musí projít nelehkým výcvikem a jsou vybíráni na základě přísných kritérií.

Na začátku každé mírové mise je konzultace s vojenskými pozorovateli aktuální vážné hrozby a posléze rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o nasazení jednotek Mírových sborů do konkrétní země, ve které je třeba případný konflikt stabilizovat. Je zajímavé, že vojáci těchto jednotek až na výjimky nesmí použít zbraň, pokud jim nehrozí bezprostřední nebezpečí

Základním cílem je totiž především urovnání konfliktů mírovým řešením, odzbrojení, demobilizace bývalých bojovníků a jejich zapojení zpět do normálního života, odminování, ochrana lidských práv a podpora stabilizace politické situace v dané zemi a tím zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Mezinárodním dnem mírových sborů OSN si od roku 2002 celý svět připomíná nenahraditelnost práce jejích členů v rámci celosvětového boje za mír a život bez válečných zločinů a násilí.

Kdo se narodil 29. května

  • 1951 – Miloš Morávek, kytarista
  • 1960 – Rudy Linka, jazzový kytarista
  • 1967 – Bohdan Sláma, režisér a scenárista

Svět