Blíženci
Autor: CNC

Lidé narození 30. května jsou Blíženci.  


Svátek slaví Ferdinand

  • Ženský protějšek: Ferdinanda
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Ferda, Fery, Ferísek, Ferdínek
  • Původ: Jméno Ferdinand je starogermánského původu. Vzniklo zřejmě ze staroněmeckého jména Fridunant, jehož význam je „smělý obránce“. Jedna z teorií výkladu tohoto jména je také „připravující se k jízdě“.
  • Povaha: Ferdinandové jsou láskyplní a mají smysl pro rodinu. Inklinují ke studiu a vědecké kariéře. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení: Berana, Lva, Kozoroha, Střelce a Býka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Výročí bitvy u Lipan

Bitva u Lipan je jednou z nejznámějších vojenských střetnutí naší historie. Dvě strany husitů, které měly doposud stejnou výzbroj i výcvik, se rozdělily a postavily se proti sobě 30. května 1434 na bitevním poli u Lipan nedaleko Českého Brodu. Bojovníky táborsko – sirotčí vedl kněz a vojevůdce Prokop Holý a alianci umírněných kališníků a panské jednoty polní hejtman Diviš Bořek.

Bitva začala za vozovými hradbami, kde se začalo pálit z houfnic a jiných zbraní, vznikl tak velký zmatek, kterého Diviš využil a strategicky předstíral ústup. Druhá strana se tak nechala oklamat a vojáci opustili vozovou hradbu v úmyslu uprchlíky pronásledovat. Nastal boj muže proti muži, jezdectvo panské jednoty tak mohlo prorazit opuštěné hradby, a následoval doslova masakr, který usmrtil podle historiků až 1500 bojovníků včetně Prokopa Holého. 

Rozhodné vítězství v boji jednotnějšího husitsko – katolického vojska bylo z historického hlediska završením revoluční části husitského hnutí a byla počátkem kompromisní dohody s katolíky a samotným císařem Zikmundem Lucemburským. Neznamenalo to ale konec husitů v Čechách, avšak jejich vliv byl natolik oslabený, že neumožňoval ovlivnit politické dění v zemi.

Bitva u Lipan a její průběh byl námětem mnoha děl českých umělců 19. a 20. století, nejznámější je asi největší obraz v Čechách panorama „Bitva u Lipan“ od Luďka Marolda.

Na návrší u Lipan jako vzpomínku na slavného vojevůdce Prokopa Holého byla vztyčena v roce 1881 jeho mohyla a v den výročí bitvy se pod ní každoročně konají průvody lidí na bitevní pole, kde probíhá rekonstrukce dávné bitvy.

Evropský den melanomu

Evropský den melanomu vznikl, aby upozornil širokou veřejnost na rizika této nemoci. Melanom je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů. Na toto onemocnění kůže umírá v České republice každý rok několik stovek lidí. Během Evropského dne melanomu si mohou lidé nechat vyšetřit pigmentová znaménka zdarma.


Psalo se 30. května před rokem: