Vodnář
Autor: CNC

Lidé narození 20. února jsou Vodnáři. 

19. únor <<< 20. únor >>> 21. únor 

Svátek slaví Oldřich

  • Ženský protějšek: Oldřiška
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Oldříšek, Olda, Oldík, Olík, Olďas, Olouš, Olin 
  • Původ: Jméno Oldřich je starogermánského původu. Pochází ze jména Uodalrých, které znamená „bohatý panovník“, případně „bohatý dědičnými statky“, neboť slovo „uodalo“ znamená „dědičný statek“ a „reich“ se překládá jako „bohatý“. Z tohoto starého jména se postupem času vyvinula jména Ulrich a Oldřich. 
  • Povaha: Oldřichové jsou citliví a láskyplní. Mají velký smysl pro rodinu, milují děti. K ostatním lidem se chovají ohleduplně a zodpovědně.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení RakaStřelce, Štíra, Kozoroha, Berana a Ryb.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Světových den sociální spravedlnosti

20. únor vyhlásila Organizace spojených únorů roku 2007 dnem sociální spravedlnosti. Od roku 2009 si tak opakovaně připomínáme, že si jako lidé jsme všichni rovni – bez ohledu na pohlaví, bohatství, barvu pleti, vyznání nebo sexuální orientaci.

Myšlenka rovnosti lidí se sice rozvíjela zejména v novověku, původní idea je ale mnohem starší, můžeme ji nalézt už v Bibli jako rovnost všech lidí před Bohem

Sociální rovnost je vnímána dvěma způsoby – buď jako rovné šance pro všechny získat bohatství, moc a společenskou prestiž, nebo jako právo mít rovný podíl na úspěchu společnosti. 

V roce 2007, kdy byl Světový den vyhlášen, se odkazoval ještě na první cíl Rozvojových cílů tisíciletísnížit na polovinu počet lidí, kteří trpí extrémní chudobou. Extrémní chudoba je stav, kdy má jedinec na jeden den příjem nižší než 1,25 dolaru. V roce 2012 byly představeny Cíle udržitelného rozvoje. Cílem číslo jedna je opět extrémní chudoba, tentokrát ale její úplné vymýcení

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je na tom Česko velmi dobře na poli sociální rovnosti a ohrožení chudobou. Lépe si vede jen Nizozemsko, kde je chudobou ohroženo 15 % obyvatel, v ČR jejich podíl 15 % lehce převyšuje.

V ekonomii se rovnost rozdělení bohatství měří pomocí Giniho koeficientu. Pokud je Giniho koeficient nula, znamená to, že všichni lidí mají stejný příjem. Pokud je jeho hodnota 1, pak jediná osoba vlastní veškeré bohatství a ostatní nemají žádný příjem. Giniho koeficient pro Česko se pohybuje okolo hodnoty 0,25, jedná se tedy relativně rovnostářskou zemi

1975: V Praze byla otevřena Kotva

20. února 1975 na náměstí Republiky na pražském Starém Městě byl po pěti letech stavby otevřen největší obchodní dům v tehdejším Československu Kotva.

Kotva, postavená podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, kteří tvořili podle tehdejšího módního stylu brutalismu, vyrostla na místě, kde stával románský kostel sv. Benedikta. Římskokatolický svatostánek z 2. poloviny 12. století upomíná ulice Benediktská, pojmenovaná roku 1792. Její původní název zněl Za masnými krámy.

Po svém slavnostním otevření se Kotva, na svou dobu velmi originelní pětipatrová stavba, jejíž půdorys tvoří mnoho šestihranů, které jsou vzájemně propojené, měla stát symbolem hojnosti a bohatství socialismu. Prodejní plocha byla v té době 22 160 m² a 75 000 zákazníků denně mělo obsloužit 2000 zaměstnanců.

Roku 2007 padl první návrh, aby se Kotva stala kulturní památkou, což ministerstvo kultury tehdy odmítlo. Následovaly soudní spory někdejších vlastníků OD. Až Kotva byla prohlášena národní památkou, a to dokonce dvakrát. Památkový katalog uvádí účinnost památkové ochrany od 30. dubna 2019.

Kdo se narodil 20. února

Svět

  • 1967 – Kurt Cobain, americký zpěvák († 5. dubna 1994)