Býk
Autor: CNC

Lidé narození 17. května jsou Býci.  


Svátek slaví Aneta

  • Mužský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Anetka, Anet, Anuška, Áňa, Any
  • Původ: Jméno Aneta je hebrejského původu. Pochází z hebrejského slova „hannah“, jehož význam je „milostivá“ nebo „líbezná“. V latině z tohoto slova vzniklo jméno Anna. Francouzská verze Anny - Anette byla počeštěna na jméno Aneta.
  • Povaha: Anety jsou inteligentní a cílevědomé. Díky tomu dosahují úspěchů v práci. Velký zájem vzbuzují u opačného pohlaví. Vybírají si však pouze partnery, kteří jim nabídnou zázemí a bezpečí.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Střelce, Blížence a Býka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den proti homofobii

17. května 1990 byla homosexualita vyškrtnuta ze seznamu nemocí z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. 

A proto právě tento den je připomínkou pro všechny lidi světa, že být jiný nebo jinak sexuálně orientovaný není důvodem k diskriminaci, šikaně nebo dokonce násilí, ale naopak by si lidé měli uvědomit rovnost a důstojnost ve všech oblastech života bez jakéhokoli rozdílu.

Homofobií a transfobií se zabývá mnoho organizací, které se zaměřují na sexuální orientaci a genderovou identitu a především na zkvalitnění života a bezpečnost těchto skupin lidí. Hlavním cílem je šťastný život i takto orientovaných osob a eliminovat rozpory se základními hodnotami Evropské unie, která rovnost gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů podporuje a pracuje dlouhodobě na odstranění všech s tímto tématem souvisejících problémů. Návrh na zlepšení a řešení předložila Evropská komise Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu, ale v řadě států EU už jsou navržené právní předpisy respektovány.

Nejspíš mnoho lidí ani netuší že homofobie a transfobie je tak ožehavým celosvětovým tématem a to nejen v dnešní době, ale zasahuje i do minulosti.

17. květen je příležitostí o těchto problémech a tématech diskutovat a formou besed a přednášek je veřejnosti přiblížit. Každoročně se konají také tzv. Duhové pochody gayů, leseb, bisexuálů a translidí.


Psalo se 17. května před rokem: