Býk
Autor: CNC

 

Lidé narození 16. května jsou Býci.  


 

Svátek slaví Přemysl

  • Ženský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Přemek, Přemeček, Přéma
  • Původ: Jméno Přemysl je slovanského původu. Jedná se o rodové jméno českého panovnického rodu Přemyslovců. Význam jména je „přemýšlející“,„promýšlející své skutky“.
  • Povaha: Přemyslové jsou pracovití a akční. Díky tomu mívají úspěch v zaměstnání. Mají smysl pro rodinu. Ve vztazích jsou věrní a stálí.  
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení LvaKozoroha a Vodnáře.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den soužití v míru

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 16. květen jako Mezinárodní den soužití v míru. Je to rozhodnutí, které má za úkol spojit všechny země světa v jeden celek usilující o spokojený život v míru a přátelství

Tento významný den vyzývá k toleranci, solidaritě, schopnosti respektovat a poslouchat názory ostatních a žít pokojným a bezkonfliktním životem.

Všechny země světa a především jejich představitelé by si měli uvědomit, že udržení celosvětového míru je krokem k dalšímu rozvoji a spolupráci a mělo by se stát zásadou pro nezávislost, nevměšování se do vnitřních záležitostí států a řešení mezinárodních konfliktů bez válek. Řečeno slovy francouzsko – židovského filozofa Emmanuela Lévinase: „Mír je schopnost a ochota k rozhovoru.“

Soužitím v míru jsme jako lidstvo schopni zajistit budoucnost dalších generací všech národů světa, jelikož život bez válečných konfliktů je pro blahobyt, rozvoj a pokrok podmínkou. 

Organizace spojených národů se ve svých programech zabývá především vypořádáním se s příčinami sporů a cestou k mírovým řešením a vyzývá celý svět k zamyšlení se právě nad tím, jaký význam má pro lidstvo soužití v míru.

Evropský den Slunce

Evropský den Slunce si připomíná stále více členských zemí Evropské unie. Kromě tepla a světla, které je nezbytné pro náš život, se stále více řeší využití slunečního záření k výrobě elektřiny. Ve většině zemí EU probíhají národní osvětové kampaně, které podporují využití Slunce jako obnovitelného zdroje energie. Záštitu nad nimi drží Evropská federace pro fototermiku (ESTIF) v úzké spolupráci s Evropskou asociací fotovoltaického průmyslu (EPIA).


Psalo se 16. května před rokem: