Blíženci
Autor: CNC

16. červen <<< 17. červen >>> 18. červen

Lidé narození 17. června jsou Blíženci.  


Svátek slaví Adolf 

  • Ženský protějšek: Adolfa, Adolfína
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Áda, Adolfek, Adík, Ady, Dolfi, Dolfík
  • Původ: Jméno Adolf je starogermánského původu. Pochází ze staroněmeckých jmen „Athalwolf“ a „Athaulf“. Slovo „adal“ znamená „ušlechtilý“ a „wolf“ je vlk. Význam jména je tedy „ušlechtilý vlk. 
  • Povaha: Adolfové jsou individualisté. Někdy bývají popudliví. Mají smysl pro rodinu.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro muže narozené ve znamení: Raka a Ryb.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

17. června si připomínáme Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Tento problém trápí až pětinu populace a to zejména v oblasti Sahary v Africe, v Jižní Americe, Asii a Středomoří. Desertifikace, neboli rozšiřování pouští, hrozí třetině plochy země. OSN vyhlásila tento významný den v roce 1994, aby šířila povědomí, jak s rozšiřováním pouští můžeme bojovat.

Mezi praktická opatření, jak chránit půdu před suchem a desertifikací, patří předcházení erozi půdy, uvážlivé čerpání vodních zdrojů, udržitelné zemědělství a lesnictví. V oblastech přímo hraničících s pouští je možné instalovat bariéry a ochrany proti větru. OSN uvádí jako hlavní metodu boje s rozšiřováním pouští snahu o snížení chudoby, protože chudoba je příčinou i následkem deserfitikace. Obyvatelé chudých oblastí často drancují úrodnou půdu, aby získali dostatek potravin nebo zvýšili svoje příjmy.

Ačkoliv se desertifikace spojuje především s africkým kontinentem, jedná se o palčivý problém i v USA nebo jižní Evropě. Ve Spojených státech je postiženo desertifikací 30 % půdy a ve Španělsku hrozí nebezpečí, že se v poušť změní až pětina krajiny.

Se suchem se v poslední době potýkáme i v České republice. Někteří zemědělci tvrdí, že v poušť se mění už i půda u nás.

Kdo se narodil 17. června

Svět