Kozoroh

Lidé narození 13. ledna jsou Kozorohové.  


Svátek slaví Edita

  • Mužský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Editka, Edit, Eda, Edina, Edy, Dita, Dituška. 
  • Původ: Jméno Edita je anglosaského původu. Pochází z anglického jména "Éadgyth", které je složeno ze slov "éad", které znamená "štěstí" a "gýth" se překládá jako "boj". Výklad je tedy "bojující za své štětí". 
  • Povaha: Edity  mají vrozenou ženskost, čehož využívají především ve vztahu s muži. Jsou z nich výborné matky. Nezkazí žádnou legraci, jsou optimistické a veselé. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Blíženců, RakaRybVodnáře, Lva a Panny

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Ztroskotání Costa Concordia

V pátek 13. ledna 2012 ztroskotala italská výletní loď Costa Concordia, když naplula při pobřeží ostrova Giglio na útes. Na lodi bylo 4252 lidí z celého světa, z nichž 32 tragédii nepřežilo. Jednalo se o jednu z největších lodí vypuštěných na moře, kterou provozovala společnost Costa Cruises.

Kapitánem lodi byl Francesco Schettino, který byl nakonec v roce 2017 odsouzen k 16 letům ve vězení, k pětiletému zákazu velet lodi a doživotnímu zákazu výkonu veřejné funkce. Kromě toho, že plavidlo odchýlil od kurzu a přiblížil ke břehu manévrem zvaným inchino, jímž někdy výletní lodě rozsvícenými světly a sirénami zdraví obyvatele ostrova, rovněž neposkytl pomoc 300 cestujícím a opustil loď mezi prvními. Přitom kapitán by měl opouštět plavidlo jako poslední.

Náraz do útesu způsobil zaplavení strojovny, čímž došlo k dočasnému výpadku napájení. Kapitán nařídil evakuaci až po hodině plavby bez pohonu, zatímco cestující již obvolávali záchranné složky. Hledání těl pohřešovaných osob pokračovalo ještě několik měsíců po havárii.

Dlouho se táhlo také vyproštění samotného vraku. Nejdříve hrozila ekologická katastrofa, pokud by z lodi unikly ropné látky. Provozní kapaliny se ale naštěstí povedlo včas odčerpat. V roce 2013 započalo narovnání vraku a koncem roku 2014 se povedlo loď odtáhnout od Janova k sešrotování. Na první kritickou fázi vyzvednutí zrezivělého vraku dohlíželo zhruba pět stovek techniků.

Psalo se 13. ledna před rokem: