Lev
Autor: CNC

Lidé narození 12. srpna jsou Lvi.  


Svátek slaví Klára 

  • Mužský protějšek: nemá 
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Klárka, Klárinka, Klárina, Kája
  • Původ: Jméno Klára je latinského původu. Pochází ze slova „clarus“, které znamená „světlý“, „jasný“. 
  • Povaha: Kláry jsou citlivé a obětavé. S přibývajícím věkem podléhají pocitům marnosti a bývají také často nervózní.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro ženy narozené ve znamení Panny, Lva, Střelce, Býka a Berana.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den mládeže 

12. srpna je od roku 2000 mezinárodním dnem mládeže. O rok dříve toto datum vybralo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Den byl vyhlášen z toho důvodu, že populace mladých lidí je v současnosti větší než kdy dříve. Necelým dvěma miliardám lidí je mezi 10 a 24 lety.

Mladí lidé zároveň patří k nejzranitelnějším skupinám. Desetina všech dětí žije v místech válečných konfliktů. Přibližně 24 milionů jich pak nemá přístup ke vzdělání. Kromě toho OSN při příležitosti tohoto dne připomíná i to, že politická nestabilita, změny pracovního trhu a omezené možnosti politického a společenského projevu často vede k izolaci mladé populace od zbytku společnosti.

Jde o samostatný významný den vyhlášený OSN. Kromě toho existují i Světové dny mládeže, které pořádá katolická církev od poloviny osmdesátých let na popud papeže Jana Pavla II. Toto setkání se ovšem pořádá ve vybraných hostitelských zemích v pěti dnech. Kromě toho nemá pevně stanovené datum.

Psalo se 12. srpna před rokem: