Lev
Autor: CNC

Lidé narození 11. srpna jsou Lvi.  


Svátek slaví Zuzana

  • Mužský protějšek: nemá 
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Zuzanka, Zuzka, Zuzi, Zuza 
  • Původ: Jméno Zuzana je hebrejského původu. Pochází z hebrejského slova „šošanná(h)“, které znamená „lilie“, „vodní lilie“ nebo „růže“. 
  • Povaha: Zuzany jsou materialistky. Nesnášejí stereotyp. Trvá jim delší dobu, než se s někým sblíží. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro ženy narozené ve znamení: Vodnáře, Panny, Vah, Štíra a Blíženců.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Výročí narození Jana Palacha

11. srpna 1948 se ve středočeských Všetatech narodil Jan Palach. Jeho rodiče Jan a Libuše Palachovi v době jeho narození provozovali cukrárnu, o kterou ovšem v padesátých letech přišli. To vedlo k tomu, že otec začal pracovat jako dělník v pekárenském podniku v Brandýse nad Labem a jeho matka začala prodávat ve stánku na nádraží ve Všetatech.

Jeho dětství poznamenala náhlá smrt jeho otce, který zemřel v roce 1962, ve chvíli, kdy Jan ani nestudoval střední školu. Z té se Jan Palach chtěl dostat na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. I když měl u přijímací zkoušky dobré výsledky, na fakultu se na první pokus kvůli špatnému kádrovému posudku nedostal. Nepomohl mu ani čin jeho matky, která v roce 1957 vstoupila do KSČ, aby synům zajistila možnost studovat.

Do českých dějin se vryl svým činem ze 16. ledna 1969, kdy se na protest proti sovětské okupaci Československa upálil na protest proti sovětské okupaci. Až do poslední chvíle přitom nic nenaznačovalo, k čemu se mladý student odhodlává.

Podle jeho známých ze školy a kolejí byl Jan Palach tichý studijní typ. S plány svého činu se nikomu nesvěřil, ačkoli se účastnil studentské stávky proti okupaci v roce 1968 a vyzval k obsazení budovy Rozhlasu. Popáleninám podlehl až o tři dny později, podle jedné z lékařek ovšem většinu času věřil, že přežije.

Psalo se 11. srpna před rokem: