Lev
Autor: CNC

Lidé narození 10. srpna jsou Lvi.  


Svátek slaví Vavřinec 

  • Ženský protějšek: nemá 
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Vavřineček, Vavřík, Vavřa
  • Původ: Jméno Vavřinec je latinského původu. Vychází z latinského jména Laurentius, které je odvozeno od názvu starověkého římského města Laurentum (Loreto). Název města vychází ze slova „laurus“ (vavřín). Výklad jména je „pocházející z Laurenta“, které lze přeneseně vyložit jako „vavřínem ověnčený“, „vítězný“. 
  • Povaha: Vavřincové jsou samotáři. Mají vysoké IQ, ale také problémy komunikovat se svým okolím. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro muže narozené ve znamení: Kozoroha a Býka

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Výročí narození Jana Lucemburského

21. srpna 1296 se narodil Jan Lucemburský, budoucí český král a otec možná nejznámějšího českého panovníka Karla IV. Český trůn přitom neměl jistý. A velkou část své vlády se navíc musel potýkat se zneuznaným Jindřichem Korutantským, který se nikdy nevzdal nároku na český trůn.

Byl to právě Jan Korutantský, který se stal důvodem, proč se Lucemburkové díky Janovi dostali na český trůn. Manžel nejstarší dcery krále Václava II. si proti sobě popudil českou šlechtu, která se proto rozhodla domluvit sňatek Elišky se synem  lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII Janem. I přes původní nevoli ke sňatku nakonec došlo a Jan díky tomu usedl na český trůn.

I on se ovšem českým šlechticům zprotivil, ale českou korunu pro sebe udržel, i když k tomu musel použít i vojsko. Vzhledem ke sporům se ovšem rozhodl odjet do Lucemburska a českému království se příliš nevěnoval.

Ačkoli nebyl Jan Lucemburský příliš úspěšný u české šlechty, podařilo se mu vydobýt pro království řadu výhod. Ke království připojil například Chebsko, Horní Lužici a Vratislav. Od roku 1333 ovšem velkou část jeho pravomocí začal zastávat jeho syn Václav-Karel (budoucí český král a římský císař Karel IV.), kterého do země pozvali zástupci českých šlechticů.

S postupujícím věkem Jan Lucemburský oslepl. Jako slepý pak padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval po boku Francouzům proti Angličanům.

Psalo se 10. srpna před rokem: