Lidé narození 11. dubna jsou Berani.  


Svátek slaví Izabela

  • Mužský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Izabelka, Izi, Izinka, Bela, Belka
  • Původ: Jméno Izabela je hebrejského původu. Dle jedné teorie pochází ze španělské podoby jména Alžběta (Elíšéwah), které znamená „přísahám na svého Boha“. Druhá teorie odkazuje na hebrejské jméno Jezabel, jehož význam je „Bohem povýšená“.
  • Povaha: Izabely jsou veselé, krásné a přitažlivé. Nemohou si tak stěžovat na nezájem opačného pohlaví. Přestože je občas potkávají nepříjemné životní situace, zůstávají nad věcí.  
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Býka, Berana, Kozoroha a Štíra.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Osvobození koncentračního tábora Buchenwald

Buchenwald – jeden z největších koncentračních pracovních táborů Německé říše. Tábor byl postaven přímo vězni v červenci 1937. Děsivé místo u města Výmar (Weimar), kde bylo více než 240 000 vězňů, mužů i žen. Vězni pracovali v lomech nebo podzemní továrně Dora. Vězeňkyně ženy pracovaly v táboře jako prostitutky. Táborem prošlo také 7 783 československých politických vězňů a z toho 818 zde zemřelo.   

V táboře byla založená odbojová organizace, která se pravidelně tajně scházela a projednávala převrat. Účastníci dokázali propašovat a nashromáždit několik zbraní a munici. Měli také ukryté rádio a tak měli nejčerstvější informace přímo z fronty. Díky tomu věděli, že se blíží Američané a brzy dojde k osvobození tábora. Stejně tak to věděli také Němci a tak přestali své vězně zásobovat jídlem. Mnozí z nich tak umírali na podvýživu. Některé vězně Němci převezli vlakem do jiných táborů např. do Dachau nebo Terezína. 

11. dubna vtrhli do tábora jednotky americké třetí armády a došlo tak k úplnému osvobození tábora. Cestou do tábora našli Američané několik odstavených vagónů s mrtvými těly vězňů z Buchenwaldu. Bylo to přes 2 310 těl. 

Brutalita, která probíhala v Buchenwaldu, byla nevídaná. Američané nacházeli sušené lidské lebky, stínítka na lampy z lidské kůže atd. V táboře probíhaly lékařské testy na vězních. Po vpádu Američanů nezůstal jediný Němec v táboře na živu.

Světový den Parkinsonovy choroby

Cílem Světového dne Parkinsonovy choroby je připomenout široké veřejnosti existenci tohoto neurologického onemocnění. Postihuje především starší lidi, ale asi u 5 % pacientů se vyskytuje již od 40 let. Podle odhadů trpí touto nemocí 6 miliónů lidí po celém světě. Parkinsonova choroba je nemoc, kdy špatné procesy v mozku způsobují nechtěné, automatické pohybové aktivity, jako je třes horních i dolních končetin a obličeje, dalšími příznaky jsou ztuhlost paží, nohou a trupu, špatná rovnováha a koordinace a také zpomalené pohyby. Přesná příčina onemocnění není, bohužel, známa, ale v posledních letech si s ní dokáže současná medicína poradit.


Psalo se 11. dubna před rokem: