Rektor AMU Jan Hančil ČTK řekl, že v souladu s doporučením NPÚ bude socha v zahradě o kousek přemístěna a tam zůstane.

Schubertovu sochu vytvořila sochařka Anna Chromy, je to už její několikátá instalace v Praze. Socha je darem nadace Norimberské pojišťovny Hudební a taneční fakultě AMU a v zahradě školy stojí od konce dubna. Dar zprostředkovala hudební producentka Renata Sabongui, která na HAMU také působí jako pedagožka.

Podle historičky umění Elišky Fučíkové není nápad umístit sochy do zahrady nový. "Galerii soch zamýšlel do nik ve zdi umístit už stavebník paláce, Karel z Lichtenštejnu, počátkem 17. století," uvedla Fučíková ve svém posudku k umístění sochy v kontextu místa.

Na rozdíl od Albrechta z Valdštejna, který projekt nedaleko stavěného rozsáhlého paláce dokončil, se to Lichtenštejnovi nepodařilo, neboť zemřel už v roce 1627 a jeho potomci se soustředili na svá panství na Moravě. V případě Lichtenštejnského paláce zůstala nedokončena především jeho výzdoba. Umístění Schubertovy sochy do zahrady by podle Sabongui mohlo být pokračováním původního záměru a mohla by tak vzniknout galerie soch významných českých a světových skladatelů.

NPÚ se umístěním sochy zabýval až poté, co byla v zahradě instalována. Mluvčí pražského územního pracoviště NPÚ Andrea Holasová ČTK řekla, že památkáři z ústavu nemají proti umístění sochy žádných námitek. "Socha stojí v zahradě Lichtenštejnského paláce na bronzovém podstavci před západní fasádou křídla paláce. Plastika by měla být umístěna v severozápadním rohu zahrady před ohradní zdí na kamenném podstavci. (...) Z hlediska památkové péče je předložený návrh realizovatelný," stojí ve vyjádření NPÚ.

Akademický senát AMU doporučil vznik komise složené ze zástupců jednotlivých fakult a vedení AMU, "která by se měla zabývat přijetím či nepřijetím uměleckých děl darovaných nebo nabídnutých AMU určených k umístění v prostorách přístupných veřejnosti".

V Praze stojí od Anny Chromy mimo jiné plastika u Stavovského divadla v podobě prázdného pláště. Vedle Prahy je stejná také v Salcburku, Aténách a na dalších místech. Ne všem se plastiky od Anny Chromy líbí, větší či menší kritice ale podléhá většina děl ve veřejném prostoru. V roce 2003 zorganizovali pedagogové Akademie výtvarných umění veřejný protest proti umístění jednoho z děl Chromy v Praze.