Lidé narození 6. května jsou Býci.  


Svátek slaví Radoslav

  • Ženský protějšek: Radoslava
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Radoslávek, Radek, Ráďa, Sláva, Slávek
  • Původ: Jméno Radoslav je slovanského původu. Vychází ze staroslovanských slov „raděti“ (starat se) a „sláva“. Podle novodobého výkladu znamená první část jména „radostný“. Význam jména je tak „slavící radost“.
  • Povaha: Radoslavové mají sexappeal a charisma, které jim zajišťuje úspěch u opačného pohlaví.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Panny a Býka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Osvobození Plzně generálem Pattonem

6. května 1945 osvobodila americká armáda pod vedením generála George S. Pattona Plzeň. Původně to záměr Pattonových jednotek nebyl, ale vzhledem k tomu, že na konci války odpor německých vojsk slábl a Američané rychle postupovali od západu, vydalo americké velení rozkaz k osvobozovacím bojům také na západě Čech.

Z Londýna přicházely už od dubna 1945 rozhlasové zprávy o blížícím se konci války, shazovaly se i letáky z anglických a amerických letadel, ale nikdo v Plzni tenkrát o příchodu americké armády neměl ani tušení.

Četné nálety na plzeňskou Škodovku, nádraží, jatky, hlavní hasičskou jednotku i obytné čtvrti, pancéřový vlak plný německých pohlavárů připravený na vedlejší koleji na okraji Plzně a samotný útěk Němců ze zabraných území signalizoval, že válka se blíží do finále.

Dějiny Plzně uvádějí, že na území města v té době bylo ještě na 7 tisíc německých vojáků s dostatkem zbraní a těžké techniky a tak není divu, že se začaly 4. května 1945 objevovat Plzeňany dlouho připravované manifestní a protiněmecké odpory např. se začaly strhávat německé nápisy, vyvěšovat státní vlajky a 5. května už situace přerostla tak jako i v jiných českých městech v lidové povstání. 6. května ráno přijíždí 16. obrněná divize armády Spojených států amerických do Plzně a likviduje poslední německé jednotky. 

Každoročně 3. - 6. května pořádají Plzeňané Slavnosti svobody. Konec války v Plzni a osvobození americkou armádou připomíná také plzeňský památník "Díky, Ameriko!", který byl slavnostně odhalen v roce 1995.

Světový den astmatu

Světový den astmatu vyhlašuje od roku 1998 Globální iniciativa pro astma (GINA). Ta byla založena o pět let dříve z důvodu zvyšujícího se počtu nemocných. Po jejím vzoru vznikla v České republice Česká iniciativa pro astma (ČIPA). Oslovuje lékaře i laickou veřejnost, připravuje edukační materiály a organizuje setkávání odborníků a pacientů


Psalo se 6. května před rokem: