"V rámci nové metody Vama nasazujeme služebním psům na hlavu speciální čepici s elektrodami, které jsou propojeny se zařízením na jejich těle. Pomocí wifi signálu se mozkové elektrické impulsy psa přenášejí do počítače, kde můžeme vidět, jak pes reaguje na jednotlivé pachy při jejich porovnávání," uvedl vedoucí oddělení metody pachové identifikace Ján Varga. Projekt byl pojmenován po slovenských autorech metody.

Počítačem shromážděné a vyhodnocené výsledky podle policie prokážou hodnověrnost označení pachové stopy psem. Kriminalisté tak budou mít k dispozici nejen písemný záznam o výsledku srovnání, ale i data o mozkové aktivitě psa, která poukážou na viditelné rozdíly mezi reakcemi psa na pachy, jež se shodují, nebo neshodují s pachovou stopou možného pachatele. Policie uvedla, že první výsledky zkoumání prokázaly vysokou přesnost při vyhodnocování pachových stop.

Na vývoji nové metody identifikace pachových stop slovenská policie spolupracuje se specialistou košické Univerzity veterinárního lékařství.