Opatření ale přišlo pozdě, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už podepsala smlouvy s konkurenčními firmami Sudop Brno a Moravia Consult. I tak má ale rozhodnutí pro projekční společnost smysl, uvedl Petr Šlegr se sdružení Cedop, které se s Egis Rail ucházelo o projekční práce. Pokud by soud nakonec definitivně uznal zrušení registrace jako neoprávněné, otevřel by tím francouzským inženýrům cestu k dalším zakázkám v Česku a možnosti požadovat náhradu škody. Cedop se s Egis Rail ucházel o projekční práce na stavbu první tuzemské železniční trati pro rychlost do 200 kilometrů v hodině.

ČKAIT odbornou způsobilost zaměstnanců Egis Rail pro práci v Česku letos v květnu nejprve uznal, později ale vydal několik rozhodnutí, která prodloužení registrace rušila. Podle nynějšího vyjádření soudu nebyl objektivní důvod pro přehodnocení, které přišlo jen pár dní po původním rozhodnutí. "Žalovaný své rozhodnutí ze dne 11. 5. 2017 zrušil napadeným rozhodnutím ze dne 25. 11. 2017, přičemž však v něm neuvedl žádné důvody, které ho ke zrušení vedly," napsal soud v odůvodnění. Postup komory označil za "značně diskutabilní".

Soud může podle zákona přiznat správní žalobě před jejím projednáním odkladný účinek, jestliže by následky žalovaného rozhodnutí znamenaly pro žalobce "nepoměrně větší újmu", než jaká může přiznáním odkladu vzniknout jiným subjektům. Podle pražského městského soudu by vyloučení ze zakázky pro francouzské inženýry "nepochybně představovalo újmu jak ve sféře majetkové, tak zejména i profesní".

Cedop s francouzskou Egis Rail vede s komorou autorizovaných inženýrů celkem tři soudní spory, které reagují na zamítavá stanoviska komory. Sdružení obou firem správa železnic v soutěži favorizovala, nabídlo totiž nejnižší cenu v celkem třech zakázkách, které mají celkovou hodnotu zhruba 144 milionů korun. Pokud bylo sdružení ze soutěží vyloučeno neoprávněně, vznikla mu tím škoda v řádech milionů korun, dodal Šlegr.

Modernizace 75 kilometrů železniční trati mezi Brnem a Přerovem má vyjít na zhruba 35 miliard korun. Dokončená by měla být v roce 2024. Díky modernizaci se výrazně zkrátí jízdní doby mezi Brnem a Ostravou. Z Brna do Přerova se bude jezdit 30 minut, do Ostravy 77 minut. V současnosti jezdí vlaky 80, respektive 140 minut.