Nejznámější pranostiky na únor

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc. 
 • Únor bílý, pole sílí. 
 • Únorová voda – pro pole škoda.
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Autor: istock.cz

Jaké bude léto? Odpoví pranostiky o počasí

 • Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
 • Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
 • Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
 • V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med. 

Další únorové pranostiky

 • Když únor vodu spustí, v led zas mu ji březen zhustí.    
 • V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
 • Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
 • Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
 • Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
 • Co si únor zazelená, březen si hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Masopust na slunci, pomlázka u kamen.
 • Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok na to běží.
 • Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje.
 • Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.
 • Na svatého Valentýnka sej přísadu do záhonka.
 • Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
 • Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
 • Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.

Co znamená únor? 

Původ názvu měsíce února se vztahuje ke slovesu nořit nebo jeho starší podobě unořovat. Význam slova únor je vykládán tak, že jde o měsíc, v němž dochází k oblevě, lámou se ledy a noří se do vody. 

Co je vlastně pranostika?

Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, která se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, jsou založena na dlouhodobé lidské zkušenosti. Je to tedy předpověď, která se týká určitých dnů či období, většinou ve vztahu k zemědělství a počasí. Slovo pranostika vychází z řeckého prognósis (předpověď) a v Česku bylo zmíněno již Matoušem Benešovským v roce 1587. Některé používáme pravidelně, jiné naopak pomalu upadají v zapomnění. Připomeňte si s námi ty nejznámější.