Termín krajských voleb 2016

Krajské volby se budou konat v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016 spolu s volbami do senátu (v těch regionech, kde se noví senátoři letos volí.

Kdo může volit

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let.

Hlasovací lístky a občanský průkaz

Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky. V případě ztráty či poškození dostane sadu hlasovacích lístků na požádání i v samotné volební místnosti. Než volič vybere své kandidáty, musí se před volební komisí prokázat platným občanským průkazem, případně cestovním pasem.

Jak se volí do krajů

V případě voleb do krajů si volič za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, kterou chce podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může maximálně čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině před ním.

Kde se volí

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje. Jde ovšem o obvyklé místo, kam občané chodí volit obvykle. Občané mohou volit pouze v místech svého trvalého bydliště. V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou. Hlasování mimo své bydliště a na zastupitelských úřadech není možné.

Krajské volby 2016 obecně

Kandidátní listiny mohou strany a hnutí předkládat od 2. srpna 2016 a 23. srpna 2016 je ohlášeno losování čísel hlasovacích lístků. Hlasování probíhá ve 13 krajích, v Praze funguje na podobném principu zastupitelstvo hlavního města Prahy, jehož zástupci se ale volí spolu s obecními volbami, které budou až v roce 2018.

Kraje, kde se volí:

Středočeský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Jihočeský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Plzeňský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Karlovarský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Ústecký kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Liberecký kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Královéhradecký kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Pardubický kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Jihomoravský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Olomoucký kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Moravskoslezský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

Zlínský kraj (zde je zveřejněna kandidátní listina)

VŠE O KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH 2016 ZDE >>

DETAILNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z KRAJŮ, OKRESŮ I OBCÍ >>